banner-image

IPARD izdašan – srpskim farmerima subvencije do milion evra

Kada se otvori prvi poziv za IPARD program, a to bi, uveravaju nadležni, moglo da bude do kraja ove godine, srpski stočari, odnosno proizvođači mleka i mesa moći će, ako prođu na ovom zahtevnom konkursu, da računaju na pomoć iz evropske kase “tešku” milion evra.

Naime, u sklopu prve mere IPARD-a, a to je finansijska podrška za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, prioritetni su sektori mleka, mesa, voća i povrća. U mlekarskoj i mesnoj branši minimalna subvencija biće 15.000 evra, a najveća milion.

Evropa će srpskim farmerima (uključujući i pravna lica) davati novac za izgradnju ili rekonstrukciju štala I drugih objekata, recimo onih za upravljanje stajnjakom, za specifičnu opremu za rukovanje stočnom hranom, kao i proizvodnju energije za farmu iz obnovljivih izvora… Naravno, ne na lepe oči, nego uz svu, obimnu i u sitna crevca rarzađenu dokumentaciju, koja podrazumeva da su na terenu, to jest u gazdinstvu ispunjeni svi standardi i uslovi koje EU traži i koji se u njenim članicama podrazumevaju (pa čak i više od toga).

Uz poštovanje svih potrebnih domaćih i EU standarda, recimo, biće neophodno dokazati ekonomsku održivost gazdinstva i to kroz biznis plan za investicije veće od 50.000 evra. Takođe, Evropi će se dokazivati i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, pa će se gledati da li onaj ko od nje traži pare ima završenu poljoprivrednu školu, a ako ne uslov će biti da je registrovao gazdinstvo tri godine ranije ili da je završio fakultet ili da je završio neku drugu školu ali je spreman za dalje učenje…

Oni koji bi da konkurišu za novac iz IPARD-a u sektoru proizvodnje mesa podeljeni su prema broju grla na gazdinstva. Ako u momentu podnošenja zahteva imaju 20 do 1.000 goveda, 150 do 1.000 ovaca ili koza, 100 do 10.000 svinja ili 4.000 do 50.000 brojlera mogu konkurisati za investicije u izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremu za  štale, objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, kao i za skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, specijalizovanu opremu za transport stajnjaka… Takođe, mogu da traže pomoć ako će da ulažu u opremu i mehanizaciju (uključujući traktore do 10kV) ili u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva koja imaju preko 1.000 goveda, ovaca, koza; više od 10.000 svinja ili 50.000 brojlera po turnusu, mogu konkurisati za sledeće investicije: izgradnja ili rekonstrukcija kapaciteta za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka; investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Takođe, mogu da traže novac za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekta za tov i smeštaj stoke, uključujući objekte za osemenjavanje, čekališta, prasilišta, odgajivališta, objekte za parenje; za objekte za smeštaj podmlatka; objekte za bezbedno uklanjanje uginulih životinja, prostor za smeštaj mašina i opreme, proizvoda životinjskog porekla i prostirke, postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizaciju i grejanje, izgradnju podrške energetskim postrojenjima, uključujući izgradnju i/ili rekonstrukciju vodovoda (i bunare), gas, struju i kanalizacioni sistem… Veoma je širok spektar ovih mogućnosti, a uključuju i investicije za proizvodnju energije za farmu iz obnovljivih izvora. 

Ali pri svemu ovome valja imati na umu da se pre svega moraju obezbediti pare. Na svom bankovnom računu oni koji konkurišu treba da imaju pun iznos novca za planirane investicije pa tek onda da predaju zahtev. Uz dokumentaciju koja se traži poljoprivrednik treba da priloži i dolaz o pravu svojine ili zakupa nad zemljom, dokaz identiteta, ali i biznis plan u slučaju izgradnje ili rekonstrukcije objekta.

(Agrosmart)