banner-image

Iz IPARD-a ove godine 15 miliona evra

Od druge polovine 2016. godine poljoprivredna gazdinstva i firme mogu očekivati prvi konkurs za bespovratna sredstva EU za poljoprivredu IPARD.

To je saopšteno na potpisivanju memoranduma o saradnji u procesu evropskih integracija između Kancelarije za evropske integracije i Privredne komore Srbije, 26. januara.

U septembru su uvedene savetodavne usluge firmama za korišćenje EU fondova u sklopu PKS-a. Ova organizacija dva puta mesečno organizuje susrete sa kompanijama na kojima se privrednici obaveštavaju o tome šta ih čeka u evropskim integracijama.

15 miliona evra u 2016. godini

U 2016. godini poljoprivrednici mogu da očekuju prvi poziv za korišćenje evropskih IPARD fondova za poljoprivredu, najavila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije Ksenija Milenković. Ove godine se očekuje akreditacija, a zatim i prvi poziv za poljoprivredna gazdinstva i firme.

Prve godine poljoprivrednim firmama i gazdinstvima na raspolaganju će biti 15 miliona evra. Do 2020. godine iz IPARD fondova mogu da računaju na bespovratnih ukupno 175 miliona evra.

Kako da konkurišete za bespovratna sredstva

Sredstva i dokumentacija

Poljoprivrednik mora na svom bankovnom računu da ima pun iznos novca potrebnog za realizaciju planirane investicije. Onda tek konkuriše na objavljeni konkurs IPARD agencije. U ovoj fazi, potrebno je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju agencija traži, da bi ušao u proces odobravanja projekta. U zavisnosti od vrste investicije za čije finansiranje traži sredstva, poljoprivrednik treba da pruži dolaz o pravu svojine ili zakupa nad zemljom, dokaz identiteta, ali i biznis plan u slučaju izgradnje ili rekonstrukcije objekta.

Biznis plan se predaje za investicije koje premašuju iznos od 50.000 evra, dok je za ostale investicije potreban pojednostavljen biznis plan.

 Proces odobravanja projekta

Nakon toga, poljoprivrednik ulazi u proces odobravanja projekta. Veoma važno je napomenuti da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren.

Realizacija investicije počinje nakon odobrenja projekta. Realizacija ima minimalan rok trajanja, a to je pet godina. U toku tih pet godina poljoprivrednik nema pravo da otuđi investiciju (promeni namenu, proda mašine ili objekat), jer je u suprotnom dužan da vrati sva sredstva.

Isplata sredstava

Isplata bespovratnih sredstava se vrši jednokratno, ili fazno u slučaju kompleksnijeg projekta. Korisnik, u ovom slučaju poljoprivredna firma ili gazdinstvo, daje dokaze o uplati, podnosi sve račune, čime dokazuje obavljenu transakciju, nakon čega se vrši refundacija utrošenog novca u iznosu od 50 posto (ili u pojedinim slučajevima, i 55, 60 odsto) od vrednosti ukupne investicije.

Postupak apliciranja

Poljoprivredne firme i gazdinstva koje su zainteresovane za IPARD sredstva trebaju da podnesu biznis plan, prateća dokumenta (koja se razlikuju od slučaja do slučaja) i da popune prijavnu formu. Poziv za prijavu će biti objavljen na nacionalnim medijima i na zvaničnoj prezentaciji. Tim putem ćete biti obavešteni o periodu trajanja konkursa, krajnjem roku prijave (ne savetuje se podnošenje pred istek roka) kao i mestu podnošenja zahteva.

(Gde investirati)