banner-image

Licitacije samo za podobne paore, a prava na žalbu nema

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški uopozorio je danas na to da su nedostaci nedavno usvojenog Zakona o poljoprivrednom zemljištu već vidljivi i da se njime već nanosi šteta poljoprivrednicima a omogućuje korist privilegovanim pojedincima.

-Posle nešto više od mesec dana od usvajanja Zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, pokazuje se da će njegova rešenja izazvati i veće probleme nego što je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo predviđao i upozoravao, navodi se u današnjem saopštenju ovog sekretarijata.

Dodaje se da izuzetno lošem rešenju u zakonu, o davanju 30 odsto zemljišta u zakup isključivo pravnim licima, sada treba dodati i činjenicu da iako nema jasnih pravila za odabir investitora, neke lokalne samouprave već traže „poželjne zakupce“.

– Po svoj prilici, upravo to se dešava sa državnim zemljištem u somborskom ataru, a usput se otvaraju i novi problemi tamo gde to do sada nije bio slučaj. Do sada su paori koji su učestvovali u javnim nadmetanjima mogli da zaštite svoja prava ukoliko su smatrali da su im ona na bilo koji način povređena tako što su imali pravo žalbe na odluku o davanju u zakup. Usvojenim izmenama zakona, doslovno je ukinuta mogućnost žalbe tako što se stav zakona koji ovo pravo utvrđuje poziva na stav zakona u kojoj je takva mogućnost izbrisan – navodi se u saopštenju. – To znači da na odluku komisije koja odlučuje o davanju zemljišta u zakup nema prava žalbe i da se ona ima primenjivati kakva god da je. Takvog zakonskog rešenja nema nigde na svetu i to je dovoljan razlog da se pokrene pitanje njegove ustavnosti.

Ako je u pitanju greška, reč je o traljavosti za koju nema opravdanja. Međutim, budući da je stav o mogućnosti žalbe izbrisan, osnovano je posumnjati da je namera bila da se u postupku licitacije zemlja dodeli samo „podobnim“ paorima, kažu u Pokrajinskom sekretarijatu.

Neophodno je, poručuju, da hitno bude donet novi zakon, ali sada stvarno u saglasju sa poljoprivrednicima i stručnjacima. Ne za par meseci, ne posle izbora, nego odmah, jer će šteta koja će nastupiti biti nesaglediva.

(Agrosmart)