banner-image

COPS zove u organski inkubator

Centar za razvoj organske proizvodnje Selenča (COPS) objavljuje javni poziv za drugu generaciju stanara Farm inkubatora organske proizvodnje u Selenči za 2016. godinu.

Farm inkubatora organske proizvodnje, čiji je osnivač COPS, uspostavljen je u okviru projekta “Razvoj inovativnih alata za podršku razvoju organske proizvodnje u ruralnim mestima“, koji je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Republici Srbiji.

Kroz rad Farm inkubatora organske proizvodnje Centar za razvoj organske proizvodnje Selenča nastavlja da daje podršku inovativnim alatima/mehanizmima za razvoj organske proizvodnje, u svrhu smanjenja nezaposlenosti kroz kreiranje osnove za stvaranje novih radnih mesta.

Zadatak inkubatora je da podstiče razvoj organske proizvodnje tako što za stanare obezbeđuje infrastrukturu i podršku za sticanje teoretskog i praktičnog znanja, pomaže im u otpočinjanju sopstvene proizvodnje i obezbeđivanju uslova za samostalnu proizvodnju i dalji razvoj.

U prvoj sezoni Farm inkubator je imao 30 stanara (podeljenih u timove) koji su prošli sve faze procesa uz podršku predstavnika, stručnjaka i članova Centra za organsku proizvodnju.

U skladu sa ugovorima sa budućim stanarima i na osnovu Pravilnika o inkubaciji, u okviru Inkubatora za organske proizvođače obezbeđeno je korišćenje zemljišta u organskom statusu, do kraja 2016. godine, kao i savetodavne usluge, mentorska podrška i korišćenje opreme i potrebnih alata.

S obzirom na to da je jedna od ključnih aktivnosti COPS-a uključivanje što većeg broja korisnika inkubatora, zainteresovanih za sticanje novih znanja iz oblasti organske proizvodnje kao i za praktično učenje i rad u prostoru namenjenom za proizvodnju organske hrane, pozivamo Vas da, u skladu sa Vašim interesima, postanete korisnik Farm inkubatora organske proizvodnje, kojim rukovodi Centar za razvoj organske proizvodnje Selenča.

Kandidati ispunjavaju obrazac prijave u kojem navode osnovne informacije potrebne za procenu prihvatljivosti za prijem u Inkubator. Osnovni kriterijumi za prihvatanje definisani su Pravilnikom o inkubaciji u okviru Farm inkubatora organske proizvodnju.

Dokumenti i obrazac prijave mogu se preuzeti na sajtu Centra za organsku proizvodnju Selenča. 

Prijave se dostavljaju do 25. februara 2016. godine na mail: [email protected] ili poštom na adresu: Maršala Tita 179 Selenča.

(Centar za organsku proizvodnju Selenča)