banner-image

Ove godine iz IPARD-a paorima 35 miliona

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković otvorila je danas prvu sednicu Odbora za praćenje IPARD II Programa, koji će obezbediti  sprskim poljoprivrednicima 175 miliona evra do 2020. godine. 

Ove godine će biti na raspolaganju 35 miliona evra, a prvi konkursi će biti objavljeni u drugoj polovini 2016. godine.

„Jedan od uslova sprovođenja IPARD programa je uspostavljanje IPARD odbora za praćenje koji će zajedno sa upravljačkim telom pratiti sprovođenje programa“, rekla je Bošković, koja je predsedavala sednicom Odbora u Palati Srbija.

Ministarka je istakla da je proces evrospkih integracija Srbije i dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU otvorilo mogućnost korišćenja pretpristupnih fondova EU za ruralni razvoj.

„Ukoliko budemo efikasni i uspešno realizujemo IPARD II program sa učešćem korisnika imaćemo u narednim godinama oko 400 miliona evra investicija u ruralni razvoj“, naglasila je Bošković.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Dragan Mirković je objasnio je za 2016. godinu opredeljeno 20 miliona evra, ali da će biti preneto iz 2015. i neiskorišćenih 15 miliona evra.

Mirković je objasnio da će poljoprivrednici sami finansirati investicije i da će nakon toga moći da im se refundira novac u iznosu id 60 do 70 odsto.

On je dodao da će u Programu IPARD država učestvovati sa 25 odsto sredstava tako da ć eukupna vrednost programa iznositi 230 miliona evra.

Sednici pored članova Odbora prisustvuju i predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Proces evropskih integracija Srbije i dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU ostvarilo je mogućnost korišćenja pretpristupnih fondova EU za ruralni razvoj (IPARD).

Evropska komisija je, 20. januara 2015. godine, donela odluku o usvajanju predloga programa pretpristupne pomoći EU za ruralni razvoj Srbije za period 2014-2020.

Odlukom Evropske komisije određena sredstva za realizaciju IPARD programa iznose 175 miliona evra.

U skladu sa Okvirnim i Sektorskim sporazumom, država koja sprovodi IPARD II program je u obavezi da, obrazuje Odbor za praćenje implementacije IPARD II programa (IPARD Monitoring Committee).

IPARD Odbor za praćenje, članovima pruža mogućnost da svojim predlozima i radom doprinesu ostvarivanju ciljeva IPARD II programa, čime se ujedno obezbeđuje i transparentnost sprovođenja IPARD  programa.

(Tanjug)