banner-image

Francuska najjača agrarna sila EU, Srbija 11. po proizvodnji svinja

Gotovo petinu vrednosti poljoprivredne proizvodnje Evropske unije obezbeđuje Francuska. Ta zemlja je najveći proizvođač cerealija i takođe prednjači po broju goveda. Evropske statistike pokazuju da u Uniji proizvodnja cerealija poslednjih godina raste uprkos smanjenju površine pod tim kulturama. Za Srbiju su objavljeni samo podaci o stočnom fondu u kojem, gledano prema broju grla, dominiraju svinje. Proizvodnja svinja u Srbiji mnogostruko je veća nego u zemljama u okruženju a kada bi je svrstali među članice EU, Srbija bi bila na 11. mestu.

Oko tri četvrtine vrednosti poljoprivredne proizvodnje EU daje sedam članica. Najveći udeo ima Francuska (18%) a slede Nemačka (14%), Italija (13%), Španija (10%), Velika Britanija (8%), Holandija (7%) i Poljska (5%), pokazuju podaci Evropske statističke službe.

U 2014. godini u EU je požnjeveno rekordnih 331,7 miliona tona cerealija (uključujući pirinač). Najveći proizvođač bila je Francuska sa 72,7 miliona tona a slede Nemačka (52 miliona), Poljska (31,9 miliona), Britanija (24,5 miliona), Rumunija (22,1 milion), Španija (20,6 miliona), Italija (19,4 miliona) i Mađarska (16,5 miliona).

Gledano prema vrednosti, proizvodnja cerealija predstavlja 13% ukupne poljoprivredne proizvodnje u EU i učestvuje sa 25% u proizvodnji kultura u EU.

Proizvodnja cerealija u EU raste u poređenju sa dugoročnim prosekom uprkos smanjenju površine pod tim kulturama.

U odnosu na 2013, proizvodnja cerealija je u 2014. povećana u većini članica EU a najveći rast registrovan je u Sloveniji i na Kipru, za više od 40%, i Slovačkoj, gotovo 40%. Rast veći od 20% zabeležen je u Estoniji, Austriji, Britaniji i Mađarskoj.

Najveće smanjenje bilo je u Španiji, za 19%, Grčkoj (8,2%) i Hrvatskoj (6,1%). Na nivou EU, proizvodnja cerealija porasla je za 8% dok su površine pod tim kulturama ostale iste.

Na duži rok, proizvodnja cerealija u EU varirala je od minimuma od 253 miliona tona u 2003, godini koju je obeležila suša, do više od 330 miliona u 2014, kada su vremenske prilike bile veoma povoljne.

U poređenju sa prosekom za period 2002-12, proizvodnja cerealija u EU u 2014. je bila za 15,2% veća dok je površina pod tim kulturama bila manja za 5%. Među članicama je najveći rast proizvodnje zabeležen u baltičkim zemljama, od oko 70%, a slede Bugarska i Slovenija sa oko 50%. Pad je registrovan na Kipru, u Holandiji, Italiji, Španiji i Grčkoj.

Nemačka ima najviše svinja, Britanija ovaca

U EU je u 2014. bilo 88,4 miliona goveda, od toga oko 19 miliona ili svako peto grlo u Francuskoj. Tako je udeo Francuske u ukupnom broju goveda u Uniji bio 22% a slede Nemačka (14%) i Britanija (11%).

Iste godine pobrojano je 84,2 miliona ovaca a svaka četvrta (27%) ili 23 miliona registrovano je u Britaniji. Slede Španija sa više od 15 miliona ovaca i Rumunija i Grčka sa po više od devet miliona.

Kada je reč o svinjama, prednjače Nemačka sa 28,3 miliona grla i Španija sa 26,6 miliona. Od 148,3 miliona svinja u EU u 2014, više od trećine bilo je u te dve članice.

Svinje, goveda i ovce obezbeđuju 17% vrednosti poljoprivredne proizvodnje u EU.

Eurostat je objavio podatke i za stočni fondi Srbije prema kojima je u 2014. u zemlji bilo 3,2 miliona svinja, 920.000 goveda i 1,7 miliona ovaca.

(EurActiv.rs)