banner-image

Konferencija COPS i FAO

Centar za organsku proizvodnju Selenča i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u četvrtak, 25. februara 2016. godine, organizuju završnu konferenciju na projektu „Pomoć u izgradnji kapaciteta i usluga za podršku organske poljoprivrede u Srbiji”.

Konferencija će se održati u prostorijama Centra za organsku proizvodnju u Selenči, na adresi Maršala Tita 102, sa početkom u 10 časova.

Na konferenciji će biti predstavljeni svi rezultati projekta i potpisani sporazumi o saradnji sa partnerima iz Srbije i Hrvatske sa ciljem nastavka implementacije aktivnosti koje su realizovane tokom projekta a usmerene su ka proizvođačima u sektoru organske proizvodnje.

Projekat „Pomoć u izgradnji kapaciteta i usluga za podršku organske poljoprivrede u Srbiji” koji je sproveden u periodu 2013 – 2016. godina realizovala je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, a finansijski podržalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Mađarske.

Projektom su koordinirala  dva ministartsva iz Vlade Republike Srbije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstvo prosvete, nauka i tehnološkog razvoja.

Cilj projekta je bilo povećanje kapaciteta poljoprivrednika i drugih učesnika u lancu vrednosti organske poljoprivrede kroz participativne obuke u „školama u polju“ i poljoprivrednim poslovnim školama. U tu svrhu je podržan i Centar za organsku proizvodnju u Selenči s ciljem obezbeđivanja obuka, stvaranje tržišnih veza i poslovnog razvoja. Boljoj vidljivosti projekta i jačanju svesti o organskoj poljoprivredi doprinelo je Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“.

Jačanje kompetencija iz oblasti organske poljoprivrede potpomognuto je osavremenjivanjem nastavnih planova i programa srednjih škola i inkluzivnom praktičnom obukom nastavnika i učenika. Institucionalni okvir za razvitak inkluzivnog lanca vrednosti organske poljoprivrede je osnažen zajedničkom formulacijom Nacionalnog programa za razvoj kapaciteta i obezbeđivanje usluga podrške za regionalni razvoj organske proizvodnje.

Materijali proizvedeni u okviru projekta ispitani su i potvrđeni tokom radionica i obuka koje je projekat sprovodio.