banner-image

Stanje azota u zemljištu

Merenjem sadržaja lakopristupačnog mineralnog azota NO3-N u zemljištu u sloju od 0-60 cm utvrđeno je prisustvo količina koje se kreću od 60-120 kg/ha.

Ovo je trenutno stanje u zemljištu. Za pojedine parcele, koristeći formulu za N-min, preporukom se predlažu količine od 0-72 kg N aktivne materije/ha. Ako preračunamo u npr. azotnom mineralnom đubrivu AN to iznosi 0-218 kg/ha.

Ukoliko posmatramo usev ozime pšenice i njegovu razvijenost koristeći NDVI senzor, Green Seeker, i prethodno utvrđenu vrednost indexa na referentnoj parceli čija je vrednost (na O.polju PSS Pančevo) 0,55, usevi pokazuju vrednosti NDVI od 0,27-0,39. Koristeći ove vrednosti, gde smo „pitali biljku“ o njenim potrebama za azotom, predlaže se:

1.       Ako je vrednost NDVI 0,27 količina N a.m. je 74 kg/ha ili oko 250 kg/ha AN-a.Kada su vrednosti NDVI ispod 0,35 uglavnom se preporučuju manje količine N zbog mogućnosti useva da ga iskoristi, jer je usev tj. njegov list, nedovoljno razvijen i pokrivenost terena vegetacijom je mala, korenov sistem je slabiji dok najčešće nema sekundarnih stabala.

2.       Preporuka za vrednost NDVI 0,39 i za planirani prinos od 8500 kg/ha treba dodati 112 kg/ha N aktivne materije, ili 340 kg/ha AN-a ili oko 200 kg/kj. Preporučuje se da prva prihrana bude urađena sa 60 kg/ha N a.m. ili 181 kg/ha AN-a (103 kg/kj).

3.       Obavezno obići useve i pogledati da li se na krunici (čvoru bokorenja) pojavljuju mladi novi korenovi koji govore o „buđenju“ useva tj. pokretanju vegetacije. Ovo je posledica visokih temperatura vazduha i zagrevanja površinskog sloja zemljišta. Ukoliko je usev aktivan obaviti prihranu.

Preporučuju se amonijačno – nitratni oblici azota ili mineralna đubriva AN, SAN (Stabilizovani Amonijum Nitrat) i KAN.

 

Bogdan Garalejić, dipl.inž. ratarstva, savetodavac-saradnik PSS Institut Tamiš Pančevo.