banner-image

Zec: U Vojvodini rastu latifundije

„Kod nas postoji velika želja da imamo poljoprivredne subvencije kao na zapadu, ali kao da niko ne postavlja pitanje ko treba da plaća subvencije. A plaća ih stanovništvo, a ako je stanovništvo siromašno ono ne može da plaća tolike subvencije“, navodi.

Sagovornik RTV-a dodaje da, ako se želi voditi politika subvencija, onda se mora znati i koji je izvor za to.

„A izvor može biti samo je jaka industrija i bogato stanovništvo“, ukazuje.

Zec naglašava da je poljoprivreda je važna za svaku zemlju iz različitih razloga i da je stoga dosta konflikata oko poljoprivredne politike u celom svetu.

„Prvi razlog je što narod ima jednostavnu osobinu da ipak mora da jede. Dalje, poljoprivreda je, za razliku od industrije, definisana prirodnim ciklusima i ne može se jednostavno povećati obim proizvodnje u kratkom roku. Poljoprivreda se po još jednoj delikatnoj osobini razlikuje od industrije – u njoj su prinosi padajući. U tom smislu jedna zemlja ne može biti ekonomski razvijena ako je samo poljoprivredna. Ogromna je razlika između kile krompira i kile ajfona“, ukazuje Zec.

On naglašava i strateški značaj poljoprivrede: skoro svaka zemlja ponekad upadne u određene strateške ili političke probleme, poput sankcija, kao što je to sada slučaj sa Rusijom, a pre 20 godina sa Srbijom.

„Zato svaka zemlja mora da ima poljoprivrednu proiozvodnju, bez obzira da li je prirodno bogata resursima za to“, dodaje.

(RTV)