banner-image

Rezidba vinove loze

Osnovni ciljevi rezidbe vinove loze su:

1.       Obrazovanje uzgojnog oblika

2.       Odrzavanje uzgojnog oblika u dugom period rodnosti

3.       Normiranje broja okaca na čokotu

4.       Regulisanje kvaliteta grožđa

5.       Podmlađivanje čokota

6.       Uklanjanje suvih I oštećenih delova

U našim vinogorjima najzastupljeniji uzgojni oblik je Gijov jednogubi, zato što se kroz dugogodišnji period pokazao kao najlakši za rezidbu i pogodan za pravilno opterećenje čokota. Način formiranja je sledeći. U prvoj godini po sadnji odneguje se samo jedan lastar. U proleće druge godine taj lastar se prekrati na 80 cm, ostave se samo dva okca iz kojih se u toku godine neguju lastari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U četvrtoj godini donji lastar se orezuje na luk i kondir, a gornji se potpuno odbacuje. Narednih godina se reže tako što se uvek luk odbaci, a lastari koji su izbili iz kondira režu se uvek donji na 2 okca, a gornji na luk. Dužina luka zavisi od toga koliko želimo da opteretimo čokot I kreće se uglavnom od 5 do 10 okaca, što zavisi od sorte grožđa .

PSSS Kikinda, J.Kljajić, dipl.inž.