banner-image

Soja u monokulturi

Kako se površine pod sojom povećavaju, proizvođači se odlučuju za setvu soje neposredno pred početak prolećnih radova. U nedostatku dobro pripremljene parcele odlučuju se za setvu soje u monokulturi.

Jedno od osnovnih pravila na kojima se zasniva integralna zaštita bilja je poštovanje plodoreda. Integralno suzbijanje korova je kombinovanje bioloških, agrotehničkih, fizičkih i hemijskih mera koje obezbeđuju ekonomsku i ekološku održivost.

Plodored blagovremena i kvalitetna obrada zemljišta i sve druge mere koje obezbeđuju optimalne uslove za nicanje i rast useva su preduslov za uspešno suzbijanje korova. Posebnu pažnju treba posvetiti pravilnom izboru i primeni herbicida. Najznačajnije korovske vrste u soji su: Ambrosia artemisifolia, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Solanum nigrum, Sinapis arvensis, Datura stramonium, Xanthium strumarium, Abutilon theophrasti, Polygonum lapatifolium, Sorghum halepense, Echinochloa crus galli, Setaria spp., i dr.

Soja je osetljiva na prisustvo korova u ranim fazama razvoja. Pravilan izbor i primena mera suzbijanja treba da obezbedi konkurentsku prednost useva u odnosu na korove. Primena herbicida, izbor aktivne materije, doze i vreme primene mora obezbediti suzbijanje prisutnih korova, usporiti razvoj rezistentnosti korova prema herbicidima i sprečiti pojavu fitotoksičnosti na samom usevu.

Najznačajnije bolesti soje: Peronospora manshurica, Pseudomonas syringae pv. glycinea, Macrophomina phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum, Diaporthe phaseolorum var.caulivora mogu u značajnoj meri uticati na visinu prinosa.

Kontrola bolesti vrlo retko se rešava primenom pesticida, te maksimalnu pažnju treba posvetiti ostalim merama borbe. Pod ostalim merama borbe podrazumeva se plodored i stvaranje otpornih sorata, upotreba zdravog i kvalitetnog semena kao i poštovanje dobre agrotehnike. Poštovanje plodoreda je značajna mera borbe jer se patogeni održavaju u žetvenim ostacima i zemljištu. Smena kultura ima za cilj:

o    Narušavanje životnog ciklusa štetnih organizama,

o    Sprečavanje akumulacije patogena,

o    Redukovanje adaptacije korovske flore,

o    Smanjenje dominacije otpornih korovskih vrsta.

Gajenjem useva u monokulturi višestruko se povećava rizik od pojave štetnih organizama. U plodosmeni useva soje nije poželjno gajenje suncokreta i uljane repice zbog zajedničkih patogena koji se održavaju u zemljištu /Sclerotinia sclerotiorum- bela trulež/.

PSS Ruma doo

dipl. ing. Neđeljka Jekić