banner-image

Suncokret, priprema za setvu

Najvažnija primena suncokreta jeste u:  proizvodnji ulja

Sastav semena (jezgra bez ljuske): ulje 60 %, proteini 24 %,  vlakna 3 %,  NET 10 %, minerali 3 %

Privredni značaj:

o     prehrambena industrija (ulje, margarin, celo seme…)

o     hemijska industrija (sapun, glicerin, boje i lakovi…)

o     farmaceutska industrija (lekovi i kozmetički proizvodi …)

Nusproizvodi:

Pogače i sačma obiluju belančevinama, ugljenohidratima, mineralnim materijama i drugim korisnim sastojcima i  jedna su od važnijih komponenata u pripremi koncentrovane stočne hrane.

Glave – mogu poslužiti kao stočna hrana.

Ostale mogućnosti primene:

Ptičja hrana, za grickanje i zabavu,. kao ukrasna biljka.

Uslovi uspevanja

Temperatura ima važnu ulogu u proizvodnji suncokreta. Potrebe za toplotom tokom vegetacije iznose 2500-3000 °C. Najniža temperatura za nicanje iznosi 5 °C, a optimalna za ujednačeno i brzo nicanje potrebna je temperatura 10-12 °C. U početnom razvoju može podneti niske temperature do – 4 °C. Potrebe za vodom znatne su iako suncokret dobro podnosi sušu. Tokom vegetacije potrebno mu je oko 500 mm vode. Najosjetljiviji je na nedostatke vode u fazama od pojave butona, cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna. Zahteva plodna, rastresita zemljišta, dobrog vodnog i vazdušnog kapaciteta, pH 6-7.

Plodored

Ne podnosi monokulturu, na istu površinu može se sejati tek nakon 4-5 godina, a glavni su razlog bolesti!

Najbolji su predusevi: strna žita, jednogodišnje mahunjače.

On je dosta dobar predusev za većinu ratarskih kultura, naročito za strna žita.

Obrada zemljišta

Obrada zemljišta zavisi od pretkulture. Ako su pretkulture strnine, započinjemo ljištenjem nakon žetve na 12-15 cm. Najvažnije je duboko jesenje-zimsko oranje (30 cm), uz poželjno zaoravanje mineralnih đubriva. Na težim zemljištima brazdu zatvoriti u jesen.

U proleće je obvezno zatvaranje brazde, a predsetvenu pripremu treba obaviti na dubinu setve. Najpraktičniji je setvospremač, tako da setveni sloj bude što rastresitiji i usitnjeniji, kao uslov za brzo i ujednačeno nicanje.

NAJSIGURNIJE, NAJTAČNIJE I NAJRACIONALNIJE ĐUBRENJE ODREĐUJE SE ANALIZOM ZEMLJIŠTA!

1.       U jesen zaorati đubrivo s povišenim sadržajem fosfora i kalijuma.

2.       Pred setvu primeniti azotno đubrivo

Optimalni rok za setvu: 10. aprila – 20. aprila.

Setva može početi  kada se temperature zemljišta u setvenom sloju ustale na 8 °C!

Dubina setve 4-5 cm, u zavisnosti od zemljišta, krupnoće semena, uslova u vreme setve.

Suncokret se seje na međuredni razmak 70 cm, a razmak u redu zavisi od hibrida, a kreće se od 22-30 cm, što odgovara sklopu od 45.000-60.000 biljaka/ha.

o    Sejati seme visoke klijavosti (>92%) i visoke energije klijanja

o    Sejačicu pripremiti pre početka setve! Kontrolisati setvu: povremeno sići sa sejačice i proveriti dubinu i razmak setve.

PSSS Bačka Toplola