banner-image

Prolećni izlet pčela

Pojavu toplijih dana pčele koriste za izlazak iz košnica radi pročišćavanja. Na osnovu njihovog izletanja pčelar mora da proceni stanje društva i bez otvaranja košnice.

Ako pčele veselo bruje, izlaze i ulaze u košnicu ne zadržavajući se na letu, to je dokaz da je sa tim društvima sve u redu. Ali, ako kod neke košnice pčele bezvoljno izleću, lutaju po letu i zidovima košnice kao da nešto traže, znak je da su ostale bez matice ili su bolesne.

Svako sumnjivo društvo treba odmah pregledati. Ako se utvrdi da u društvu nema matice, onda je najlakše takvo društno spojiti ako nemamo rezervnu maticu. Ukoliko je društvo bolesno, treba odmah početi sa lečenjem.

Ako na letu primetimo izdrobljeno saće ili pregrizene pčele, znači da je u košnicu ulazio miš ili neka druga štetočina.takvu košnicu treba odmah otvoriti, očistiti podnjaču. i srediti okvire. Prilikom pregleda obavezno utvrditi zalihe meda, i ako je malo dodati okvir sa medom ili pogaču.

Sve ovo bi trebalo da se radi u zagrejanoj prostoriji ako je temperatura oko 14 stepeni C, a ako je temperatura kao ovih dana oko 20 stepeni C onda se može raditi i na otvorenom.

Boban Rosić

PSSS Kruševac