banner-image

Trenutno stanje useva

Nakon setve i nicanja pšenice i ječma, vizuelnim pregledima nisu registrovana oštećenja od poljskih glodara kao ni od štetnih insekata. Tokom meseca januara ozimi usevi su pretrpeli oštećenja od niskih temperatura koja variraju između 15 i 20 %, a izmrzline se mogu primetiti na vrhovima starijih listova, tako da to neće imati značajnih posledica po dalji razvoj ovih useva.

Ozima pšenica se u zavisnosti od vremena setve nalazi u fenofazi bokorenja. Vizuelnim pregledima nisu registrovani simptomi rđe (Puccinia spp.) i pepelnice (Erysiphe graminis), dok su simptomi sive pegavosti (Septoria tritici) registrovani na donjem, starijem lišću u niskom procentu. Treba naglasiti da je u narednom periodu neophodno redovno pratiti stanje ozimih useva, s ´obzirom da su vremenski uslovi promenljivi I da imamo česta variranja kišnog I sušnog perioda.

Uljana repica je pretrpela oštećenja od buvača Phyllotreta spp., koji su oštetili oko 20 % lisne mase I od niskih temperatura. Procena je da je izmrzlo između 20 i 30 % lisne mase, uglavnom starijih, jače razvijenih listova, dok su mladi listovi u centru rozete ostali zaštićeni. Oštećenja od izmrzlina neće uticati na dalji razvoj ove kulture. Vizuelnim pregledima uočeno je i prisustvo pega suve truleži (priuzrokovač Phoma lingam) u niskom procentu.

Voće se u zavisnosti od vrste I sorte nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka (jabuka I breskva) do faze rozi baloni (kajsija). Do sada je bilo potrebno uraditi preventivni tretman bakarnim preparatima u cilju suzbijanja infekcionog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (prouzrokovač Erwinia amylovora), čađave krastavosti kruške (prouzrokovač Venturia pirina) I sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (prouzrokovač Monilia laxa).

Usled padavina I povoljnih temperatura u narednom periodu ostvariće se povoljni uslovi za infekciju gljivom koja prouzrokuje pegavost lista i krastavost plodova jabuke (prouzrokovač Venturia inaequalis). Preporuka je da se tad uradi hemijski tretman kurativnim preparatima, tj. fungicidima koji suzbijaju patogene nakon ostvarene infekcije.

Lukovi koji su posejani u jesen, nalaze se u fenofazi razvijena dva do tri prava lista. S´obzirom da je u našoj zemlji malo registrovanih preparata za suzbijanje korova u ovom usevu, preporuka je da se prati razvoj korovskih vrsta I useva I da se shodno tome uradi herbicidni tretman.

Savetodavac, MSc Radmila Heraković

PSS Institut Tamiš Pančevo