banner-image

Pomoć staračkim domaćinstvima

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je nedavno javni poziv za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2016. godinu.

Ciljevi ovog javnog oglasa jesu smanjenje broja neobrađenih površina, podsticanje mladih za bavljenje poljoprivredom i povećanje prihoda staračkih domaćinstava.
Predmet ovog javnog oglasa jeste dodela podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2016. godinu.

S ciljem podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup, odvojeno je 110 miliona dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava u 2016. godini, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

1) imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;

2) koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (navedeni uslov, u pogledu godina života, ne odnosi se na korisnike invalidske penzije);

3) da je važeći ugovor o dugoročnom zakupu zaključen na period od najmanje pet godina, a da nije zaključen pre 2010. godine;

4) daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 hektara do najviše deset hektara;

5) da ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac zahteva, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini od:

6.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato u zakup zakupcu koji je nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (fizičko lice) s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine i nije stariji od 60 godina;

8.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato u zakup zakupcu nosiocu ili članu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (fizičko lice) s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, starijem od 40 godina, a mlađem od 60 godina i vlasniku obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup,

10.000,00 dinara po hektaru godišnje, ako je zemljište izdato u zakup zakupcu nosiocu ili članu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (fizičko lice) s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine, koji nije stariji od 40 godina i vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Javni oglas otvoren je do utroška sredstava, a zaključno sa 28.04.2016. godine.