banner-image

Šta sa stokom u kriznim situacijama

Ukoliko su vaše imanje ili objekti na vašem poljoprivrednom gazdinstvu pretrpeli štetu usled poplava, preuzmite posebne mere kada je reč o prevenciji nesreća ili bolesti kod stoke i živine. Vašim životinjama potrebna je dodatna nega u kriznim situacijama, a naročito ako su se zatekle usled poplavnih voda i ako su bili uskraćene za redovne obroke.

Vaša polja i pašnjake držite očistite od đubreta i otpadnih materijala koji mogu da ih povrede. Takođe, vodite računa o prvim simptomima bolesti, a na prve znakove nevolje budite spremni da pozovete veterinara.

Korisno je imati na umu

 • Adrenalin, panika i zbunjenost mogu da utiču i na životinje i na ljude;

 • Kako se budi jak instinkt za preživljavanjem, upravljanje životinjama u kriznim situacijama je otežano;

 • Pravilno reagovanje u kriznim situacijama zavisi od tipa same situacije;

 • Bezbednost bi trebalo da bude prioritet kada je reč o upravljanju stokom u kriznim situacijama;

Hrana i voda

Obezbedite čistu, nezaraženu vodu. Ispitajte kukuruz, pšenicu, seno. Nipošto nemojte da dajete hraniva koje je bilo potopljeno, osim ako nije ispitano na prisustvo mikotoksina. Pojava mikotoksina u hranivima povezana je sa vremenskim prilikama, a pojava dugotrajnih ili ranih kiša, poplave, kao i visoka vlažnost osnovni su preduslov za razvoj plesni.

Ne koristite hraniva za koja sumnjate da su zaražena hemikalijama ili pesticidima.

Pašnjaci

Naročito proverite delove pašnjaka kraj ograda. Vašim životinjama mogu da naškode ostaci metala, ili razni otpaci.

Držite vaše životinje dalje od vlažnih površi. Ne samo što mogu da unište biljke gazeći po mokrom tlu, već mogu i da se zaglave u blatu, ili močvarnim područjima. Telad su naročito sklona da upadaju u blato, pa ih držite podalje od takvih mesta.

Voda koja plavi pašnjake utiče i na njihov kvalitet. Korovi se vrlo lako šire u ovako nepovoljnim situacijama, a može doći do rasta i drugih neobičnih biljaka. Ukoliko se voda zadrži duži vremenski period, može doći do širenja nepoželjnih biljaka. Kako biste osigurali da biljke koje su korisne na vašim pašnjacima tamo i ostanu kada se voda povuče, ponovo ih posadite.

U nedostatku adekvatnih hraniva, postoji opasnost da će životinje će jesti čak i neke otrovne biljke, a njih ima u izobilju dok se pašnjaci polako suše.

Stoka

Kako postoji velika mogućnost od nastanka zaraznih bolesti, ali i povreda, nakon što se voda povuče, obratite pažnju na simptome koji nagoveštavaju pojavu groznice, teškoća pri disanju, kontrakcija u mišićima, zatim otoka u grlu… Tokom poplava, stoka se najčešće pomera na više predele, ukoliko postoji mogućnost za tim. Kako biste umanjili rizike po zdravlje vaših životinja, vodite računa koliko su one u kontaktu sa drugim životinjama. Naročito obratite pažnju na mesta na kojima se životinje kreću i obitavaju u krdima ili stadima, jer su takva mesta idealna podloga za nastanak zaraznih bolesti. Ovo naročito važi ukoliko se radi o vlažnim zemljištima. Reagujte brzo ukoliko primetite znakove oboljenja i obratite se svom veterinaru.

Kontrola glodara i štetočina

Kada dođe do poplava, glodari i druge štetočine naseljavaju objekte kako bi se sačuvali od opasnosti. Sa druge strane, zmije takođe mogu da prodru u objekte u kojima im nije mesto. Imajte ovo na umu kada vaše životinje budete vraćali u štale. Pacovi prenose bolesti i parazite, a zmije mogu biti otrovne.

Još nekoliko saveta…

 • Priđite vašim životinjama sa neophodnom smirenošću i ne pravite buku;

 • Stavite na sebe odeću koju vaše životinje mogu da prepoznaju;

 • Čim se ukaže prilika, smestite ih u okruženje na koje su navikli, a koje je mirno;

 • Ukoliko je moguće, životinje vratite u krda ili stada u kojima su već bile;

 • Očistite vaše životinje;

 • Ako ste u prilici, vaše životinje uklonite sa mesta gde još psotoje tragovi nesreće;

 • Sanirajte rane i povrede, tako da bi vašim životinjama bilo udobnije;

 

(Farmia)