banner-image

IPARD predstavljen u COPS-u

Info centar za ruralni razvoj Agrosmart i Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS) organizovali su u Selenči, u prostorijama COPS-a predavanje o IPARD-u i mogućnostima koje taj program nudi poljoprivrednicima.

Program IPARD 2 za Republiku Srbiju i načine na koje poljoprivrednici i preduzeća mogu da konkurišu za nepovratna sredstva iz tog fonda članovima COPS-a predstavila je Slađana Gluščević, urednica portala Agrosmart i saradnica konsultantske kuće Speskom konsalting (SPESCOM Consulting) iz Novog Sada.

Uz osvrt na aktuelnu situaciju u našoj zemlji, kada je reč o ovom programu, ukazano je na značaj uspostavljanja komplementarnog sistema podrške na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i važnosti promocije i informisanja javnosti o IPARD-u. Predstavljeni su rezultati istraživanja koje je Agrosmart sproveo među poljoprivrednicima u Hrvatskoj i Srbiji, a ukazano je na probleme i prepreke s kojima su se hrvatska gazdinstva i preduzeća susretala u procesu pripreme, apliciranja i realizacije projekata iz IPARD programa, kako bi ti primeri i iskustva bili na korist srpskom agrosektoru.

 -COPS i Agrosmart ostvarili su saradnju i potpisali sporazume o partnerstvu sa organizacijama u Hrvatskoj, poput Centra za ekološku proizvodnju i održivi razvoj iz Vukovara (CEPOR), a kada je reč o IPARD-u, na podršku i pomoć mogu da računaju i od lokalnih akcionih grupa (LAG-ova) u toj zemlji, u prvom redu od LAG-a Bosutski niz. Ta vrsta saradnje je dragocena za poljoprivrednike u Srbiji, naročito za proizvođače okupljene u COPS-u, jer susedi imaju iskustva u pripremi i realizaciji celog programa i voljni su da nam pomognu, ukažu na poteškoće i moguće greške – rekla je Slađana Gluščević.

Ona je naglasila da je, mada još uvek nije objavljen prvi poziv iz IPARD-a, neophodno da se poljoprivrednici što bolje pripreme i informišu o ovom programu jer je izuzetno zahtevan, ali da je pre svega za njih važno da zanju da li uopšte mogu da učestvuju u njemu. Dakle, prvi korak je da se informišu o tome kakve preformanse i kapacitete gazdinstva treba da imaju da bi konkurisala za mere IPARD-a, koji je u suštini namenjen naprednijim poljoprivrednicima.  

(Agrosmart)