banner-image

Poljoprivrednici će lakše overavati knjižice

Vlada Republike Srbije je na osnovu predloga ministarstava zdravlja, finansija i poljoprivrede i zaštite životne sredine usvojila Zaključak kojim se omogućava poljoprivrednicima obveznicima plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje da overe zdravstvene knjižice i koriste zdravstveno osiguranje na teret Republičkog fonda, tako što je Vlada dala saglasnost da se odvojeno plaćaju doprinosi za zdravstveno, penzijsko i socijalno osiguranje.

Republički fond za zdravstveno osiguranje će overavati knjižice na tri meseca, pod uslovom da poljoprivrednik počne da izmiruje doprinose za zdravstveno osiguranje i da kontinuirano izmiruje tekuće doprinose.

Dokaz o iznosu dospelog, a neizmirenog duga i periodu za isti, obveznik pribavlja u Poreskoj upravi.

Zaključak je sačinilo Ministarstvo zdravlja sa stručnim službama, na osnovu inicijative Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

(Agrosmart)