banner-image

Prošao rok za programe, opštine daju njive po starom zakonu

Kikinda je uradila, kompletirala i poslala Ministarstvu poljoprivrede Godišnji plan za izdavanje državnog zemljišta u zakup. S obzirom na to da je 31. mart bio poslednji dan do kada su lokalne samouprave morale da usvoje taj dokument, Komisija za izradu Godišnjeg plana je, nakon konsultacija sa poljoprivrednicima, zvanično predala plan Upravi za zemljište.

Kikindi pripada nešto više od 17.000 hektara državnog zemljišta, ali je obradivo oko 12.000, na koje kikindski paori mogu da računaju sledeće godine.

Međutim, prvi put se pojavilo zemljište koje se nalazi u građevinskom rejonu, a na osnovu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu mora da se nalazi na spisku za izdavanje. To je ujedno bio jedan od najvećih problema prilikom izrade dokumenta, na koji su nadležni i ranije ukazivali građanima i podsećali na neophodnu konverziju zemljišta.

„Poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar građevinskog rejona u državnoj svojini mora biti na spisku. Nadam se da se većina tog zemljišta neće izdavati jer su to nečije bašte, pretežno su manje površine, ali zato tu imamo nekoliko hiljada takvih parcela. Na ovaj način upućujem poziv građanima da što pre započnu konverziju, koja košta 300 dinara, i na taj način isprave da se sledeći put njihovo zemljište ne bi našlo na spisku za izdavanje“, objašnjava Imre Kabok, predsednik Komisije za izradu godišnjeg plana za izdavanje državnog zemljišta.

Kako bi sve bilo transparentno, lokalna samouprava u Kikindi tokom izrade Godišnjeg plana za izdavanje državnog zemljišta sve vreme je konsultovala Komisiju sastavljenu od lokalnih poljoprivrednika i agronoma, koji su, na kraju, usvojili dokument i usaglasili se da bude poslat resornom Ministarstvu.

„Ono što je vrlo bitno jeste da je komisija za izradu godišnjeg plana zaista vodila računa da se zadovolje svi interesi gazdinstava, kako malih, tako i velikih sistema. Naravno, uvek je teško zadovoljiti sve želje i potrebe, jer je površina ograničena, a zahtevi su bili veliki“, ističe Ranko Sikimić, predsednik Komisije za davanje mišljenja na program poljoprivrednog zemljišta.

Presudan je bio sam dogovor lokalnih poljoprivrednika i vlasnika velikih infrastrukturnih poljoprivrednih objekata, tako da većih problema prilikom izrade samog dokumenta nije bilo.
 

U Subotici sve stočarima

Godišnji program izdavanja državnog zemljišta u Subotici neće biti usvojen u zakonskom roku, koji ističe sutra 31. marta. U lokalnoj samoupravi kažu da je izrada programa pri kraju, a da je glavni razlog za kašnjenje veliki broj nepoznanica prilikom njegove izrade.

Prema sadašnjim očekivanjima, usvajanje se očekuje na prvoj narednoj vanrednoj skupštinskoj sednici, a izdavanja zemljišta na licitacijama neće biti jer će sve raspoložive površine biti izdate po pravu prečeg zakupa stočarima, koji imaju više grla nego što ima raspoložive zemlje.

Ove njive se najverovatnije ove godine neće naći na licitacijama. Subotička lokalna samouprava je po starom zakonu raspisala konkurs za dodelu zemlje po pravu prečeg zakupa stočarima.

Na osnovu instrukcija iz Ministarstva, taj posao će biti i završen po starom zakonu, iako je novi stupio snagu početkom godine. S obzirom da su stočari prijavili više uslovnih grla nego što ima zemlje, svo raspoloživo zemljište će biti izdato po pravu prečeg zakupa.

„U ovom trenutku mi se čini da u Subotici neće biti licitacija, da će se svo zemljište podeliti po pravu prečeg“, kaže Šimon Ostrogonac, član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu.

U međuvremenu, radna grupa lokalne samouprave otklonila je sve nedoumice oko toga šta sve spada u poljoprivredno zemljište, a šta ne, pošto je u prvom proširenom setu podataka navedeno da tu spadaju i stadioni, trgovi, groblja, ali i privatne okućnice.

Fizička lica sada svoje okućnice mogu i katastarski prevesti u svoje vlasništvo, po ceni od 300 dinara.

„Mi ćemo nositi karte u svaku mesnu zajednicu, gde će ljudi moći da vide da li su svoje parcele u državnom vlasništvu ili je već prepisano u privatno vlasništvo. Ako ne, onda će moći u Mesnim zajednicama da učine“, kaže Ostrogonac.

Po saznanjima subotičke lokalne samouprave, sa sličnim problemima u izradi godišnjih programa suočavaju se i susedne opštine i gradovi, te stoga ne očekuju da će trpeti konsekvence zbog neusvajanja godišnjeg programa u zakonskom roku.

U Sremskoj Mitrovici uzurpirano 500 hektara  

Na poslednjoj sednici u ovom sazivu, odbornici Skupštine grada usvojili su Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sremska Mitrovica. Kao i prethodnih godina, oko 5.000 hektara biće ponuđeno stočarima po pravu prečeg zakupa.

Načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Vladimir Nastović izjavio je da je na gradskom području uzurpirano oko 500 hektara zemljišta. 

Za više od polovine uzurpiranog zemljišta znaju se uzurpatori protiv kojih se vodi postupak, a za ostalo uzurpirano zemljište su nadležnim organima podnete prijave protiv NN lica.

Još samo ove godine zemlja će se u zakup davati na godinu dana, a od naredne godine poljoprivredno zemljište će se davati u višegodišnje zakupe.

(RTV)