banner-image

Mađarsku pomoć čekali u redovima, pušten novi konkurs

Objavljen je i drugi krug konkursa Fondacije Prosperitati koja Vojvođanima dodeljuje 160 miliona evra pomoći mađarske vlade. Raspisano je pet linija za podršku za kupovinu zemlje, razvoj turizma, pokretanje biznisa…, a konkursna dokumentacija će se zajedno sa zahtevom za podršku predavati od 4. maja do 3. juna u kancelarijama ove fondacije. Po prvom konkursu procena je da je predato oko 1.900 zahteva, a osnovni preduslov za korišćenje sredstava mađarske vlade je i u drugom pozivu isti kao u prvom –  da podnosioci zahteva imaju dvojno državljanstvo Srbije i Mađarske..

Podnošenje zahteva za dobijanje sredstava iz Fondacije “Prosperitati”, koja obezbeđuje Vlada Mađarske, po prvom raspisanom konkursu zaključeno je pre par dana,a uoči isticanja roka pred kancelarijama fondacije koje rade u osam vojvođanskih gradova. Zbog velikog interesovanja a takođe i što su mnogi čekali da zahteve podnesu u zadnji čas, gužve su bile primetne u Kanjiži, Subotici, Bačkoj Topoli, Bečeju, Senti, Zrenjaninu, Temerinu i Somboru. Za program pomoći za ekonomsko osnaživanje u Vojvodini, mađarska vlada je odobrila pomoć od oko 160 miliona evra, koja će se za tri godine distribuirati preko Fondacije “Prosperitati”.

Ekonomski stručni saradnik Fondacije “Prosperitati” Robert Fejstamer izražava zadovoljstvo zbog velike zainteresovanosti, ali ukazuje da je nezgodno što su pred kancelarijama stvarani redovi zbog predavanja u zadnji čas, što nije dobro i za podnosioce zahteva jer neće moći da izvrše neke ispravke ukoliko ima nedostataka u dokumentaciji. 

Fejstamer je izjavio da je do juče pre podne u osam kancelarija podneto preko 1.600 zahteva, od čega se prkeo 1.000 odnosi na projekte za unapređenje poljoljoprivredne proizvodnje i kupovinu mehanizacije, što je jedna od deset oblasti za koje će se raspodeliti sredstva na prvom konkursu. Svi zainteresovani koji su do 14 sati stali u red, mogli su juče da predaju zahtev.

Fejstamer je najavio da će već iduće nedelje biti ispisan drugi konkurs za sredstva Fondacije “Prosperitati”, pa će oni kojima nedostaje nešto od dokumentacije imati priliku za podnošenje zahteva.

– Svako ko razmišlja da koristi ova sredstva, jer ima dobre ideje moći će da učestvuje na konkursima koji će se raspisivati u naredne tri godine sve do kraja 2018. godine – kaže Fejstamer. 

On napominje da nema velikih problema sa papirologijom, koja je jednostavna, ali uvek se dešavaju manji nedostaci koje treba ispraviti, a prema njegovom uveravanju, oni koji su utrošili bar pola dana truda, bez poteškoća su mogli da ispune uslove za predaju zahteva. Fejstamer kaže da bi se potpisivanje prvih ugovora moglo očekivati već polovinom aprila, a da će se kompletan posao po prvom konkursu završiti do polovine maja. Prema njegovim rečima oko 100 stručnjaka će raditi na pregledu i rangiranju podnetih zahteva.

Mogu udruženja ako predsednik ima dvojno državljanstvo

Konkurs za razvoj turizma se odnosi na pansione i nevladine organizacije u cilju produženja boravka turista i za nastup prema međunarodnim tržištima. Uslov konkurisanja za udruženja građana je da imaju sedište na teritoriji Vojvodine i da predsednik organizacije poseduje i mađarsko i srpsko državljanstvo.

Start-ap konkurs se odnosi na lica mlađa od 40 godina, kako u pogledu edukacije, tako i za finansijku pomoć za započinjanje biznisa. Treći konkurs tiče se razvoja postojećih MSP, četvrti se odnosi na poljoprivredu sa ciljem povećanja dodate vrednosti poljoprivrednim proizvodima, dakle za preradu sirovina, dok je peti konkurs namenjen za kupovinu obradive zemlje.

(Dnevnik/Agrosmart)