banner-image

Snežana Bogosavljević Bošković: Naša hrana je zdrava i bezbedna

„Naši poljoprivredno-prehrambeni proizvodi su nadaleko čuveni po svom kvalitetu. Nažalost, često smo svedoci plasiranja medijskih dezinformacija o pitanjima bezbednosti i kvaliteta hrane u Srbiji, što izaziva netačno informisanje javnosti, a često i alarmantno dejstvo na potrošače s obzirom da se radi o zdravlju ljudi, a nisu zanemarljivi ni ekonomski gubici, koje naši proizvođači zbog toga trpe. Važno je da se javnost ispravno informiše i edukuje o hrani koju konzumira”, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković otvarajući konferenciju o bezbednosti hrane pri tom ističući i značaj činjenice da danas razgovaramo o ovoj temi kada se obeležava Svetski dan zdravlja, ove godine pod sloganom „Pobedi dijabetes“. 

Ministar Bogosavljević Bošković je podsetila da se Srbija nalazi u početnoj fazi pregovora o pristupanju EU i da je potrebno da se nacionalno zakonodavstvo, između ostalog i u oblasti bezbednosti hrane, uskladi sa pravnim tekovinama EU i dodala da se bezbednost hrane tretira u širem kontekstu, kroz integrisan pristup. 

„Ovakav pristup ima za cilj da obezbedi visok nivo bezbednosti hrane, zdravlja životinja i bilja i dobrobiti životinja kroz funkcionisanje lanca „od njive do trpeze“, uz odgovarajuću kontrolu, upravljanje rizikom i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja sistema na unutrašnjem tržištu. Da bi se omogućila primena ovakvog pristupa bezbednosti hrane, potrebno je da uspostavimo efikasan sistem kontrole i usklađenost sa evropskim standardima u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane, zdravlja, dobrobiti i ishrane životinja, kao i zdravlja bilja. Ovakav nacionalni pristup potreban je ne samo zbog mogućnosti izvoza u EU i na druga međunarodna tržišta, već primarno zbog zaštite zdravlja domaćeg stanovništva kroz konzumiranje kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane“, istakla je ministar.

Bogosavljević Bošković je naglasila da je prioritet Ministarstva obezbeđivanje adekvatnog funkcionisanja svih institucija nadležnih za bezbednost hrane i uspostavljanje punog poverenja građana i da su aktivnosti usmerene ka unapređenju zakonodavnog okvira i povećanju efikasnosti inspekcijskih službi, a u cilju efikasnije kontrole i upravljanja rizikom. 

„Naši partneri, koji zajedno sa nama treba da rade na uspostavljanju naprednog sistema bezbednosti hrane su primarni poljoprivredni proizvođači i prehrambena industrija, koji zajedno sa nadležnim institucijama čine integrisan sistem proizvodnje i plasmana zdravstveno bezbedne hrane. Glavna odgovornost je na subjektu u poslovanju hranom i to u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, dok je dužnost nadležne institucije da, kroz službene kontrole, vrši proveru subjekata u poslovanju hranom u smislu poštovanja propisa, kao i da kreira institucionalni i zakonodavni okvir za nesmetano poslovanje subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom hrane. Jedino na ovaj način, ispunjavajući svoje obaveze, možemo uspostaviti stabilan sistem, koji domaćim i inostranim potrošačima garantuje konzumiranje kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane“, rekla je ministar. 

Bogosavljević Bošković je zaključila da naši građani, ali i strani turisti, u Srbiji, jedu ne samo najukusniju, već i zdravu i bezbednu hranu, a da naši proizvođači u svet izvoze apsolutno bezbedne i najkvalitetnije proizvode.

(Agrosmart)