banner-image

Kako početi organsku proizvodnju

Organska proizvodnja zasniva se na prirodnim procesima i upotrebi organskih i prirodnih mineralnih materija. Da bi se započela organska proizvodnja hrane, neophodno je obezbediti prostornu izolaciju zemljišnih parcela od mogućih izvora zagađenja susednih parcela (pesticidi, otpadne vode, polen genetskih modifikovanih useva).

Uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu može se započeti odmah ukoliko parcela nije korišćena u poslednje dve, odnosno tri godine kod višegodišnjeg zasada ili je korišćena bez upotrebe sredstava sintetičko – hemijskog porekla. Ako je parcela korišćena uz upotrebu hemikalija, za organsku setvu mora da se “odmara” dve-tri godine od hemije.

Da bi proizvođač započeo organsku proizvodnju, potrebno je da podnese prijavu nadležnom republičkom organu na propisanom obrascu. Prijava sadrži podatke: ime, naziv i adresu, informaciju da li su proizvodi iz organske poljoprivrede ranije dobili sertifikat. Uz prijavu podnosi se i prilog karta ili skica sa ucrtanom lokacijom parcele – mesta gajenja.

Na osnovu prijave inspektor za organsku poljoprivredu izlazi na teren, proverava podatke iz prijave i utvrđuje ispunjenost uslova.

Inspektor procenjuje koje proizvodnje može odmah da prihvati, a koje predlaže da budu uključene u prelazni period. Za one parcele koje su predviđene za prelazni period proizvođač je dužan da vodi evidenciju na propisanom obrascu.Evidencija sadrži podatke o redosledu primenjenih operacija, đubrenju, obradi, zaštiti, navodnjavanju… Da li su ovi uslovi ispoštovani, procenjuje inspektor. U periodu konverzije kao i nakon dobijanja sertifikata inspektor može da dolazi u najavljene i nenajavljene posete.

Za one proizvode za koje je proizvođač dobio saglasnost da ih može uključiti u postupku sertifikacije u tekućoj godini, podnosi se zahtev za dobijanje sertifikata. Sertifikat koji se izdaje za organski proizvod važi godinu dana od dana izdavanja.

(Večernje novosti)