banner-image

Tretman u zasadu jabuka

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na punktu Kikinda, 07. aprila, zasad se nalazi u fenofazi BBCH 57 (fenofaza crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, a čašični listići jedva vidljivi).

Prema podacima PIS Kikinda procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 84,61 %, dok je ispražnjenost 21,15 %.

Proizvođači jabuke treba da pristupe tretmanima u zasadima u cilju zaštite od prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) jer se za naredne dane predviđaju  padavine koje uslovljavaju ostvarenje infekcije.

U zasadima se preporučuje primena jednog od navedenih preventivnih preparata:

Bravo ( a.m. hlorotalonil ) – 0,2 % ili

Delan 700 WG ( a.m. ditianon ) – 0,075 – 1 % ili

Dithane M-45 ; Mankogal  80 ( a.m. mankozeb ) – 0,25 % ili

Merpan 50 WG ( a.m. kaptan ) – 0,2 do 0,3 %

U zasadima sa osetljivim sortimentom  na pepelnicu jabuke (Podoshaera leucotricha) kao što je sorta Ajdared potrebno je dodati i fungicid za suzbijanje pepelnice :

o    Stroby DF ( a.m. kresoksim metil ) – 0,02 % ili

o    Topas 100 EC ( a.m. penkonazol ) – 0,25 – 0,4 %

Tokom cvetanja jabuke i kruške ne vršiti tretmane da se ne bi ugrozile pčele.

Pre upotrebe bilo kog preparata za zaštitu bilja treba detaljno pročitati uputstvo i postupiti u skladu sa njim – obratiti pažnju na propisanu dozu, koncentraciju i količinu vode.

Takođe, voditi računa o vremenskim prilikama tokom primene, uraditi tretman po mirnom i tihom vremenu bez vetra.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da obavezno vode  evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

dipl. ing. Živanka Špirić

PSSS Kikinda