banner-image

OECD: Dozvolite prodaju zemlje strancima!

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj zamera Srbiji, što po zakonu, još nije moguće da stranci postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta.

Ova kritika sadržana je u Izveštaju o konkurentnosti u jugoistočnoj Evropi, koji će danas biti predstavljen javnosti, a u koji je Politika imala uvid.

Kao još jedna od prepreka navodi se i to što je u našoj zemlji investitorima, koji hoće u zakup da uzmu državno zemjište, za to potrebno mnogo više vremena nego u zemljama regiona. 

U Izveštaju se pohvaljuje Agencija za strana ulaganja i promovisanje izvoza, koji, kako se navodi, pomaže investitorima da prebrode administrativne barijere. 

Takođe se u analizi navodi i da udeo stranih investicija u bruto domaćem proizvodu Srbije od početka krize – pada. Međutim, sada su vidljivi prvi znaci oporavka, konstatuje se.

(Tanjug)