banner-image

Za navodnjavanje tri miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede donelo je pre par dana Pravilnik o podsticajima za podršku investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, u kojem je, između ostalog, definisana i bespovratna pomoć za nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje. U te svrhe poljoprivrednici koji zadovolje uslove mogu da računaju na podsticaje do tri miliona dinara.

Kako se navodi u pravilniku, bespovratna sredstva, kada je o sistemima za navodnjavanje reč, mogu se dobiti za nabavku opreme u koju spadaju pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon). Takođe, za sisteme za navodnjavanje „kap po kap“, odnosno kapajuće okitene – polidrip cevi, kapajuće trake (samo za jagode, povrće i cveće), cevi, venturi cevi, venturi komplete, dozatore đubriva, filtere, mrežne uloške za filtere, disk uloške za filtere, kapljače, zatvarače za kapljače… Ova pomoć obuhvata i sisteme za navodnjavanje veštačkom kišom (pivot sistemi, vodeni topovi, tifoni i rasprskivači).

Ministarstvo poljoprivrede odvojilo je novac i za poljoprivrednike koji bi da nabave sisteme za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza, odnosno razvodne cevi, laterale, mikroraspršivače, raspršivače…

Subvencionisanje nabavne cene opreme za navodnjavanje je 40-55 odsto iznosa bez PDV-a. I na ovim konkursima podsticaji biće veći ukoliko se korisnik nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Inače, pravilnik koji definiše koja su to otežana područja delovanja i visine podsticaja za poljoprivrednike u tim delovima zemlje takođe je donet pre nekoliko dana. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55 odsto cene bez poreza.

Pomenimo, pravo na podsticaje za nabavku opreme za navodnjavanje i nabavku mehanizacije imaju poljoprivrednici, to jest fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, te  preduzetnici i pravna lica. Pod pravna lica vode se  privredna društva, zemljoradničke zadruge, srednje škole i naučno-istraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede.

Uslov je da, kada se prijavljuju na konkurs, imaju najviše 50 hektara prijavljenih pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija koriste. Oprema i mehanizacija mora biti kupljena u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do 15. oktobra tekuće godine. Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je tri miliona dinara.

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda  Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju. Ministarstvo traži i potvrdu lokalne samouprave da onaj ko kod njih podnosi zahtev  nije dobio subvencije, bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu. Sve informacije o ovom ali i svim drugim pravilnicima koje je u prvoj polovini aprila donelo Ministarstvo mogu se naći na sajtu te institucije.

(Agrosmart)