banner-image

Šta se sve finansira iz prve mere IPARD-a

U okviru IPARD programa za Srbiju, čija realizacija bi prema najavama nadležnih trebalo da počne ove godine, akreditovane su tri mere. Evropske pare biće na raspolaganju za investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava (prva mera), za preradne kapacitete i marketing (druga mera), te za unapređenje ruralnog turizma i pratećih usluga (treća mera). Najvrednija je prva, koja se odnosi na ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednika. Ukupan budžet za nju je 101.386.667 evra. Podsetimo, ceo IPARD fond “težak” je 175 miliona evra.

Investicije obuhvaćene prvom merom, odnose se na četiri sektora – proizvodnju mleka, proizvodnju mesa, proizvodnju voća i povrća i ostalih useva, to jest žitarica, uljarica, šećerne repe. Uopšteno govoreći, uz pomoć iz IPARD fonda poljoprivrednici koji zadovolje uslove koji će preciznije biti definisani kada se prvi poziv raspiše, moći će da podižu ili obnavljaju štale, objekte za upravljanje otpadom, skladišta za stajnjak, silose I skladišta za žitarice… Moći će I da nabavljaju opremu I poljoprivredne mašine, da ulažu u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora… Evropa će im platiti od 60 do 70 odsto vrednosti ukupnih investicija.

Naime, najmanji iznos donacije je 60 odsto ukupnih prihvatljivih troškova, a ako je reč o mladim poljoprivrednicima, mlađim od 40 godina u trenutku podnošenja prijave, povrat će biti 65 odsto. Ako pak u takve investicije ulaze poljoprivrednici u planinskim oblastima, evropska pomoć može ići i do 70 odsto vrednosti investicije, a dodatnih 10 odsto može biti dodeljeno za ulaganje u skladištenje stajnjaka, koje je značajno za zaštitu životne sredine (tretman opasnih otpadnih materija kao produkata proizvodnje, u skladu sa Nitratnom direktivom (91/676/EEZ), koja ima za cilj smanjenje zagađivanja vode uzrokovanog ili podstaknutog nitratima iz poljoprivrednih izvora, i sprečavanje daljeg takvog zagađivanja).

Poljoprivrednici, nosioci registrovanih gazdinstava, koji kane da ulažu u sektor voća, povrća i ostalih useva, dobiće povraćaj, to jest evropsku donaciju vrednu najmanje 10.000 evra, a najviše 700.000 evra. Za one koji su se opredelili za investicije u sektoru mlesa ili mleka najmanji iznos povraćaja je 15.000 evra, a najveći milion evra.  Pomenimo i to da korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomoći iz IPARD programa.

Pravo na konkurisanje u prvoj meri IPARD-a imaju poljoprivredni proizvođači ili grupe proizvođača, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to fizička lica ili pravna lica. Uopšteno, prihvatljivi izdaci odnose se na izgradnju, odnosno rekonstrukciju i na opremu. Izgradnja I rekonstrukcija uključuju troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju, kao i troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove). Oprema podrazumeva I troškove kupovine, transporta i instalacije.

Prvo kroz šumu papira…

Da bi dobili novac iz IPARD-a, korisnici treba da ispune finansijsko – regulatorne uslove. Drugim rečima, treba da dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave. Takođe, neophodno je da pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU ili državnih fondova. Ako podnose  zahtev za investicije kroz IPARD, trebalo bi da izmire i sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama koje im je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede. U slučaju da nisu vlasnici imanja ili zemljišta gde će biti investicija, moraće da podnesu ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje pet godina od dana konačne isplate.

Osim toga, neophodno je da posluju u skladu sa nacionalnim standardima. To znači da treba pri postupku prijavljivanja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja. Uz to, neophodno je da posluju u skladu sa EU standardima, tačnije da predmet investicije ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu.

Od poljoprivrednika koji će se prijavljivati na konkursima iz IPARD-a tražiće se i da imaju adekvatnu stručnu spremu i radno iskustvo. Iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede dokazivaće tako što će imati potvrdu o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili će najmanje tri godine imati registrovano gazdinstvo (dokazuje se kroz upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava). Ako nemaju ništa od toga, mogu imati završen fakultet ili pak završenu neku drugu srednju školu ali se moraju obavezati da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

Takođe, tražiće im se da imaju ekonomski održiv projekat, a to će dokazivati investicionom studijom, odnosno poslovnim planom u kojem će prikazati pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje.  

Investicije u proizvodnji mleka i mesa

Kada je reč o proizvodnji mleka na konkursima koji će biti objavljeni u okviru prve mere IPARD-a moći će da učestvuju poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava. Oni će moći da podnose zahteve za  investicije u rekonstrukciju, izgradnju ili opremu za štale, za muzne krave, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, za mužu, opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu. Takođe, moći će da konkurišu u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka. Ako prođu na konkursu, biće im odobrene i investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore do 100 kW) i opremu, te investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Moći će da se prijavljuju i poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava i to za izgradnju ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje stajnjaka, kao i za nabavku specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu se podrazumevaju.

Za sektor proizvodnje mesa, u okviru IPARD-a, moći će da konkurišu gazdinstva sa najmanje 20, a najviše 1.000 goveda, najmanje 150, a najviše 1.000 ovaca ili koza, najmanje 100, a najviše 10.000 svinja, te ona sa 4.000 do 50.000 brojlera. Ona će od EU moći da traže pomoć za investicije u izgradnju, rekonstrukciju i opremu za štale,  objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, kao i za skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka te specijalizovanu opremu za transport đubriva.  I za njih važi nabavka mehanizacije, uključujući traktore do 100 kW, a i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Moći će da konkurišu I oni koji imaju preko 1.000 goveda, ovaca ili koza, preko 10.000 svinja, preko 50.000 brojlera po turnusu ali samo za izgradnju, odnosno rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje stajnjaka i nabavku specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka. I na njih se odnise investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Ratari, voćari i povratari

U prvu, najobimniju meru IPARD-a, uključeni će biti i ratari, proizvođači žitarica, uljarica, šećerne repe, koji obrađuju dva do 50 hektara zemljišta pod tim usevima. Oni će moći da kupe traktore (do 100 kW), mašine i mehanizaciju, osim kombajna, te da grade skladišne objekte i opremu. Oni koji imaju 50 do 100 hektara moći će isto to, osim kupovine traktora, a gazdinstva sa preko 100 hektara pod usevima moći će da konkurišu za izgradnju, proširenje, renoviranje, modernizaciju i opremanje skladišnih kapaciteta, a ne i za mehanizaciju, mašine…

Širok je spektar mogućnosti za investiranje u sektoru proizvodnje voća i povrća. Recimo, gazdinstva sa dva do 20 hektara jagodičastog voća i pet do 100 hektara drugog voća, moći će da kupuju traktore (do 100 kW), mašine i opremu, da grade, proširuju ili renoviraju plastenike ili staklenike, kao i da nabavljaju opremu i materijal za proizvodnju voća, cveća i rasada. Dobiće povraćaj i za investicije u izgradnju,  rekonstrukciju i opremu za objekte za skladištenje voća, uključujući ULO hladnjače, kao i za investicije u sisteme za zaštitu voćnjaka od grada (uključujući računarsku opremu).

Pod prvu meru IPARD-a potpada i ulaganje u sisteme za navodnjavanje. Gazdinstva koja imaju 500 do 10.000 kvadratnih metara plastenika ili staklenika, ili pola do 50 hektara otvorenog prostora za proizvodnju povrća dobijaće donaciju za kupovinu traktora (do 100 kW), mašina i opreme, kao I za izgradnju, proširenje, renoviranje I modernizaciju plastenika, odnsno staklenika, te za nabavku opreme i materijala za proizvodnju povrća, cveća i rasada. Moći će da investiraju i u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povrća koristeći podzemne i površinske vode, kao I u izgradnju sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice.