banner-image

Rizik od prirodnih nepogoda uvek postoji, važna je komunikacija

Arhus centar Novi Sad i njegove partnerske organizacije, koje čine Mrežu za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa (Mreža za SRN), dali su u prethodnom periodu veliki dorinos u stvaranju zajednice spremne i otporne na prirodne katastrofe, ocenjeno je na današnjem skupu “Komunikacijom i saradnjom do kulture bezbednosti i otpornosti lokalnih samouprava” u centralnoj zgradi Univerzitrta u Novom Sadu.

Predstavnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji Olivera Zurovac istakla je da su aktivnosti Arhus centra i Mreže za SRN prepoznate i na svetskom nivou. Ona je prenela iskustva sa panregionalne konferencije posvećene rezultatima projekta realizovanog pod okriljem svetske ekološke ENVSEC inicijative, održane u Beču u aprilu ove godine.

-Bečkoj konferenciji prisustvovali su predstavnici sedam zemalja Centralne Azije i Zapadnog Balkana, a Arhus centar Novi Sad i Mreža SRN su veoma uspešno prikazali rezultate postignute od osnivanja naovamo. Kao primer dobre prakse i model za saradnju u loklanoj zajednici, ovo partnerstvo biće pokazano na svetskoj konferenciji u junu u Gruziji – naglasila je Olivera Zurovac.

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović istakao je da je Arhus centar uradio mnogo na polju klimatskih promena naglasivši da je, kada je ta problematika u pitanju, neophodno organizovano, šire delovanje koje podrazumeva učešće različitih institucija i, što je najvažnije, građane.

-Samo svi zajedno kroz kvalietnu komunikaciju možemo da ostvarimo pravi efekat. Bez obzira na uvek prisutne prepreke – nedostatak novca i nasleđene probleme. moramo biti svesni da su klimatske promene tu, stalno prisutne i svakodnevno utiču na život građana – kazao je Puzović navodeći kao primer aktuelne vremenske prilike. – Pre dvadesetak dana Sava je, recimo, bila na istorijskom, stogodišnjem  maksimumu, a samo dvadeset dana pre toga bila je na istorijskom minimumu. Za mesec dana pričaćemo o istorijskoj suši. E, to su klimatske promene.

Puzović je naglasio da je neophodno ostvariti valjanu komunikaciju i među republičkim i pokrajinskim institucijama, lokalnim samoupravama ali i prema javnosti kako bi se te strahovite amplitude tih parametara ublažile. On je dodao da je veoma važna i saradnja na prekograničnom nivou jer problem klimatskih promena treba posmatrati i globalno i lokalno.

Predstavnica Arhus centra Novi Sad Darija Šajin kazala je da je se ova organizacija, odnosno Mreža za SRN u drugoj fazi realizacije obimnog projekta “Saradnjom do zajednice spremne i otporne na prirodne katastrofe”, koji se realizuje uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Dosadašnje aktivnosti za cilj su imale unapređenje komunikacije pa je, između ostalog,  ostavrena saradnja sa Štabom za vanredne situacije u Novom Sadu, kao i sa štabovima u opštinama Sremski Karlovci, Žabalj i Bački Petrovac. 

-U drugoj fazi ovog projekta predviđena je izrada plana komunikacije i saradnje koja će podcrtati izvodljivu i efikasnu shemu prevencije, pripremljenosti i odgovora po pitanju prirodnih nepogoda između Uprave za vanredne situacije Novog Sada, relevantnih partnera, lokalnih vlasti i stanovništva – kazala je Darija Šajin. 

(Agrosmart)