banner-image

Farmama manje ekološke takse

Srpske farme živine i svinja, kojima se sada meri uticaj na okruženje, ubuduće će plaćati manje naknade za zagađivanje životne sredine, a uzgajivačima brojlera, najviše pogođenim, troškovi na ime ove dažbine biće manji i do šest puta, saopšteno je iz Privredne komore Srbije (PKS).

Preplaćeni iznosi, zbog manjkavosti dosadašnje metodologije za obračun ove naknade, biće im priznati kao avans za naredni period, izjavio je predsednik PKS Marko Čadež.

Prema rečima Čadeža, način izračunavanja naknade zbog koga su farmerima stizali visoki računi izmenjen je na inicijativu privrednika, a zahvaljujući angažovanju PKS, uz podršku stručnjaka novosadskog Poljoprivrednog fakulteta i uz spremnost Ministarstva i nadležne Agencije za zaštitu životne sredine da se problem farmera reši.

Doneto je novo Uputstvo za procenu emisija zagađujućih materija sa farmi brojlera i druge živine, a narednih dana očekuju se i izmene propisa za koke nosilje i tov svinja.

Novi način obračuna troškova zagađenja, osim veće transparentnosti i rastrećenja privrede, donosi i bolje uslove za nove investicije u agrobiznisu, dodao je Čadež.

Zbog manjkavosti dosadašnjih propisa farmama brojlera naknada je obračunavana prema godišnjem broju brojlera, iako on varira tokom godine, jer se tov obavlja u turnusima.

Bilo je i nejasno kako se izračunavaju hranidbeni dani, tokom koji i dolazi do zagađenja, a neprecizno je defisano i šta su praškaste materije.

Postojala je i nedoumica da li samo farme sa liste takozvanih IPPC postrojenja kojima se prati uticaj na životnu sredinu, imaju obavezu izveštavanja i plaćanja naknade ili je to obaveza svih farmera, dodaje se.

(Tanjug)