banner-image

Setva uspešno privedena kraju uz pomoć FAO i EU

U optimalnom roku za prolećnu setvu tokom marta i aprila, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO) isporučila je preko 67 tona semena kukuruza, lucerke i crvene deteline za preko 4.500 poljoprivrednika u 17 opština u istočnoj, centralnoj i zapadnoj Srbiji. Ratari su odmah po dobijanju semena i đubriva prionuli na posao, bez brige o tome kako finansirati prolećnu setvu, navodi se u saopštenju FAO.

Ratarska proizvodnja je za većinu malih, poljoprivrednih gazdinstava glavna proizvodna delatnost. Srpski poljoprivrednici uglavnom uzgajaju žitarice i krmno bilje, što predstavlja značajan izvor hrane za stoku i prihoda za celo domaćinstvo.

Nabavku semena je finansirala Evropska unija iz fondova namenjenih za pomoć opštinama koje su pretrpele štetu od poplava 2014.godine. Program „Pomoć Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji“, finansira EU iz pretpristupnih fondova IPA 2012 i IPA 2014, za program je ukupno izdvojeno 92 miliona evra, od čega 9,5 miliona za pomoć malim poljoprivrednim domaćinstvima koja su pretrpela štetu od poplava.

Paketi pomoći ratarima

Poljoprivredni proizvođači koji su obuhvaćeni programom pomoći su ovog proleća mogli da biraju između paketa semena kukuruza, lucerke i deteline, u zavisnosti od svojih potreba. U okviru svakog paketa, uz semena su ratari dobijali i po 400 kilograma mineralnog đubriva, tako da su se do kraja aprila ukupno 1.802 tone đubriva našle na njivama vrednih ratara.

Kada je reč o semenima, najveći broj poljoprivrednika, 3.299, se odlučio za seme kukuruza. Domaćinstva su dobila po 2 setvene jedinice (50.000 klijavih semena) kukuruza, tako da je FAO ukupno distribuirao preko 43 tone kukuruza.

Poljoprivrednici koji su se odlučili za seme lucerke, njih 950, dobili su po 20 kilograma lucerke, tako da je ukupno proizvođačima podeljeno 19 tona semena lucerke. 

Za seme crvene deteline se odlučilo 257 poljoprivrednika tako da je FAO tokom aprila dostribuirao i podelio više od 5 tona crvene deteline.

Podela semena je zahtevala i detaljno planiranje isporuka – više od 80 šlepera je prevozilo džakove sa semenima i đubrivom od lokalnih dobavljača pa do istovarnih mesta u opštinama. Podela semena je izvršena u saradnji sa predstavnicima opština, tako da su semena posejana u optimalnom roku za prolećnu setvu na površini od preko 4.500 hektara plodnih oranica.  

Od početka programa pomoći poplavljenim područjima u avgustu 2014.godine pa do sada, FAO je distribuirao pomoć Evropske unije za preko 30.800 malih poljoprivrednih domaćinstava. Izraženo u ciframa, ukupno je podeljeno 2.769 tona semena i preko 7.500 tona đubriva, 1.800 tona stočne hrane, plastenike je dobilo 856 domaćinstava, ukupno je podeljeno 1.450 grla stoke i preko 2 miliona sadnica voća, 956 košnica i 460 komada poljoprivredne mehanizacije i priključaka. Očekuje se da će do kraja programa pomoć dobiti ukupno 34.556 domaćinstava koja ukupno broje 140.000 članova u 41 opštini u Srbiji.

(Agrosmart)