banner-image

Kukuruz i soja rastu na berzi, pšenica pada

U periodu od 16.05. – 20.05.2016., registrovano je veoma dinamično berzansko trgovanje na “Produktnoj berzi” u Novom Sadu, kako sa stanovišta obima prometa, tako i sa pozicije cenovnih promena na tržištu kukuruza, pšenice i soje, navodi se u današnjem izveštaju ove berze. Upravo zahvaljujući cenovnim oscilacijama na pomenutim tržišnim segmentima, ostvaren je promet od čak 1.700 tona, što predstavlja više nego trostruko veću vrednost, u odnosu na prethodnu nedelju i ujedno predstavlja najveći nedeljni obim prometa u poslednja dva meseca.  Konsekventno rastu količinskog obima prometa ostvaren je i više nego dvostruko veći vrednosni obim prometa. Ukupna ovonedeljna vrednost prometa iznosila je 34.479.500,00 dinara.

Soja beleži dalji rast cene, iako ne tako izražen kao prethodne nedelje. Prometovano je 50 tona soje u zrnu, po jedinstvenoj ceni od 47,30 din/kg, sa PDV-om (43,00 din/kg, bez PDV-a), što je za 0,77% više nego prethodne nedelje.

Za razliku od tržišta soje, koje beleži kontinuirani blagi cenovni rast, tržište pšenice je zabeležilo pad cene. U okviru prometovanih 600 tona, cena se kretala u rasponu od 17,30 – 17,50 din/kg, bez PDV-a. Ponderisana nedeljna cena od  19,07 din/kg, sa PDV-om (17,34 din/kg, bez PDV-a), niža je za 0,94% od prošlonedeljne. Treba napomenuti da se pšenica izvoznog kvaliteta, uz certifikat o svim relevantnim parametrima kvaliteta, nudila od 18,00 – 18,50 din/kg, bez PDV-a, ali kupaca nije bilo.

I pored cenovnih promena na tržištima pšenice i soje, ipak je najturbulentnije bilo na tržištu kukuruza. Sa registrovanim prometom od 1.050 tona, kukuruz je učestvovao u strukturi ukupnog prometa sa preko 61%. Iako je početak nedelje nagoveštavao pad cene žutog zrna, jer su se u tom periodu poslovi zaključivali u cenovnom rasponu od 17,60 – 17,70 din/kg, bez PDV-a, do kraja nedelje, kao poledica većeg interesovanja tražnje i smanjene ponude, cena je dostigla nivo od 18,00-18,10 din/kg, bez PDV-a, pri čemu pred sam kraj nedelje potencijalni prodavci nisu želeli da realizuju prodaju ni po pomenutim cenama. Prosečna nedeljna cena od 19,67 din/kg (17,88 din/kg, bez PDV-a), jeste približno na nivou prošlonedeljne, ali je ipak za eventualna cenovna predviđanja za naredni period, bitniji veoma izražen rastući cenovni trend kukuruza, posmatrajući berzansko trgovanje od početka do kraja nedelje.

Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

Pšenica, rod 2015.

600

19,03-19,25

600

19,03-19,25

Kukuruz, rod 2015.

900

19,36-19,91

900

19,36-19,91

Kukuruz, rod 2015.  gratis lager

150

19,80

150

19,80

Soja, rod 2015.

50

47,30

50

47,30

 

PRODEX

Skok cene kukuruza pred sam kraj nedelje i blagi rast cene soje, uslovili su da PRODEX poslednjeg dana u radnoj nedelji zabeleži vrednost od 211,45 indeksnih poena, što je za 0,62 indeksnih poena više nego prošlog petka.