banner-image

Suzbijanje korova u soji

U početnim fazama razvoja soja je kao i druge okopavine  najosetljivija na prisustvo korova. Za suzbijanje istih naročito je bitno da se ispoštuje plodored, pravovremena i kvalitetna obrada zemljišta, predsetvena priprema i što je najznačjnije dobar tj pravilan izbor i primena herbicida.

U ovom  periodu je već završena primena herbicida koji se koriste pre setve uz inkorporaciju kao i drugi koji se primenjuju posle setve a pre nicanja.

Za suzbijanje širokolisnih korova u soji posle njenog nicanja se primenjuju sledeći preparati na bazi: bentazona (Basagran, Galbenon), laktofena (Cobra), imazetapira (Pivot 100-E),imazamoksa(Pulsar 40), tifensulfuton-metila (Harmony 75  WG), oksasulfurona (Oxon 75 WG).

Optimalno vreme primene je kada se soja nalazi u fazi 1 – 3 trolista, a korovi u fazi kotiledona do 4 lista. Da bi se proširio spektar delovanja na korove preporučuju se kombinacije navedenih herbicida.

Za suzbijanje uskolisnih korova (npr. divljeg sirka iz rizoma) se preporučuju sledeći preparatii: Agil 100-EC, Focus ultra, Fusilade forte,Pantera,Targa super,Aramo 50, idr. Navedeni herbicidi se primenjuju kada je divlji sirak u fazi 3-6 listova.

(PSS Sremska Mitrovica)