banner-image

Progon mladih stručnjaka na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Jednom od najboljih mladih naučnika i istraživača u Srbiji dr Dragomiru Lukaču preti otkaz na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za stočarstvo, gde nije izabran u zvanje docenta iako ispunjava sve uslove. Slučaj ovog vrhunskog stručnjaka sa indeksom kompetentnosti 196, koji ga svrstava među najbolje naučnike u zemlji, a prolazi kroz pravu golgotu,  nažalost nije jedini na ovoj katedri. Po sličnom scenariju u proteklih par godina vrata Katedre za stočarstvo zatvorena su i za druge mlade stručnjake, a kako upućeni u zbivanja na ovom fakultetu kažu, otkada Departmanom rukovodi dr Snežana Trivunović, zabeležen je najveći odliv mozgova sa ove ustanove.

Dr Lukač proteklih šest godina bio je asistent na nekoliko predmeta na osnovnim i master studijama na ovom fakultetu. Nakon isteka ugovora o radu na kraju školske godine će ostati bez posla uprkos bibliografiji na kojoj bi mu mnogi profesori pozavideli – ima 112 naučnih radova, 18 objavljenih u časopisima sa SCI liste, a jedan je od autora osnovnog udžbenika za studente stočarstva i veterine „Genetika životinja“, prvog takvog udžbenika objavljenog na tom fakultetu.

Prema informacijama Agrosmarta, na sednici Katedre za stočarstvo 15. aprila 2016. godine tajnim glasanjem, iako se ni za jedan izbor pre ovoga nije na ovakav način glasalo, donesena je odluka da se za dr Lukača ne pokrene postupak za izbor u zvanje docenta. Izostalo je bilo kakvo obrazloženje u odluci, iako ovaj stručnjak ispunjava sve kriterijume i uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača. Da apsurd bude veći, ista ta katedra i isti ti ljudi su samo mesec dana ranije jednoglasno doneli odluku da se dr Lukaču pokrene izbor u zvanje asistenta iako ne postoji zakonska osnova jer je na tom mestu već proveo dozvoljenih šest godina, što je Uprava na Poljoprivrednom fakultetu i potvrdila.

Lukač  tvrdi da je odgovornost na direktorki Departmana za stočarstvo dr Snežani Trivunović koja je, kako kaže, sve isplanirala i sprečila pokretanje postupaka za njegov izbor u zvanje docenta i zasnivanje radnog odnosa.

-Kolege koje su glasale protiv mene su se posle sednice izvinjavale i pravdale da su morale tako da urade jer ih je dr Snežana Trivunović zvala i izričito naredila da se usprotive pokretanju mog izbora u zvanje, što su i učinili – kaže Lukač.

On dodaje da ga je dr Snežana Trivunović stalno opstruisala tako što je zadržavala njegovu doktorsku disertaciju i maksimalno usporavala procedure na svim instancama. Kada je uvideo da će tako biti sve do isteka roka za doktorat i da bi vrlo lako zbog toga mogao ostati bez posla, dr Lukač je bio prinuđen da prijavi drugu doktorsku disertaciju, na drugom fakultetu. Nju je odbranio na Fakultetu za biofarming Univerziteta Džon Nezbit, što mu, kako kaže, kao asistentu sa Poljoprivrednog fakulteta gde je diplomirao, masterirao i prijavio temu doktorske disertacije koju je prihvatio i odobrio Senat Univerziteta u Novom Sadu, a koju je pred samu štampu i odbranu Snežana Trivunović zaustavila, nije bilo ni malo lako. Uradio je to kako bi sačuvao radno mesto i obezbedio sebi i svojoj porodici egzistenciju.  Na ovaj ne tako lak korak, morao je da se odluči jer je znao da mu dr Snežana Trivunović neće dozvoliti da doktorira na vreme i da se može dogoditi da ne bude biran u zvanje docent, što se na kraju obistinilo.

Dr Lukač je titulu doktora biotehničkih nauka iz oblasti genetike i oplemenjivanja životinja stekao kod članova komisije koji su takođe doktorirali na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, dok je mentor doktorske disertacije doktorirao kod Lukačevog predmetnog profesora iz naučne oblasti genetike i oplemenjivanja životinja prof. dr Vitomira Vidovića, doajena ove oblasti i člana SANU. Prema informacijama kojima Agrosmart raspolaže, dr Snežana Trivunović je svoju titulu doktora nauka stekla kod profesora i članova komisije koji nisu imali dodirnih tačaka sa problematikom njene doktorske disertacije. Za nju dr Lukač, ali i ostale kolege odgovorno tvrde da je ozbiljno delo plagijarizma.

-Ne mislim da me titula doktora nauka na Fakultetu za biofarmig čini manje vrednim i manje kvalitetnim, budući da sam imao visoko kompetentnu komisiju i mentora iz oblasti teme doktorske disertacije. Drugu po redu doktorsku disertaciju, koju sam prijavio na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu odbraniću uprkos brojnim opstrukcijama dr Snežane Trivunović i steći titulu doktora i na svom matičnom fakultetu – kaže dr Lukač pitajući se dokle će trajati negativna selekcija na visokoškolskim ustanovama i dokle će se tolerisati nemoralna i neetična ponašanja pojedinca, a terati vredni, radni, pametni i uspešni ljudi. – Dokle će pojedinac biti jači od sistema i kada će se stati na put bahatom ponašanju i prisvajanju pojedinih institucija Univerziteta kao da se radi o ličnoj imovini. Do kada će zaposleni biti podanici i sluge pojedinca koji ne smeju da misle svojom glavom i ne smeju da imaju stav i mišljenje jer u protivnom bivaju proglašeni neprijateljem broj jedan što departmana, to i fakulteta te dobijaju otkaz? Zar je Univerzitetu u Novom Sadu potrebno da se ponovlja slučaj profesorke Ivane Kovačić sa Fakulteta tehničkih nauka?

Dr Snežana Trivunović: Legitimna odluka

Snežana Trivunović izjavila je pre par dana da na tom departmanu nije potreban docent. „Razumem da je teško kada neko ostaje bez posla, ali odluka je doneta legitimno. Kolegu koji ima toliko radova svi će oberučke prihvatiti“, istakla je Trivunovićeva i dodala da nije plagirala svoju doktorsku disertaciju.

Od direktorke Departmana za stočarstvo moglo se čuti i da je Lukačev odlazak na drugu visokoškolsku ustanovu bez njenog znanja bio jedan od razloga zbog kojih mu je otkazala mentorstvo na doktorskoj disertaciji. Drugi problem je, kako je izjavila, u tome što je dr Lukač u radu naveo da je koristio podatke iz projekta u kojem je učestvovao, a to, tvrdi direktorka, nije istina već je reč o podacima Odgajivačke organizacije, datim Lukaču na korišćenje za potrebe rada na disertaciji.

Valja, međutim, znati da podaci o kojima govori dr Snežana Trivunović nisu vlasništvo Glavne odgajivačke organizacije, već je reč o podacima od opšteg javnog značaja skupljenih sa 49 farmi na teritoriji Vojvodine, a objedinjenih na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Iste te podatke, kažu stručnjaci ovog fakulteta, koristili su mnogi doktorandi pa i Snežana Trivunović.

Studenti: Da se stane u kraj igri ljudskim životima i sudbinama

Nekoliko mladih stručnjaka s kojima smo razgovarali ukazalo je na, u najmanju ruku, čudne stvari koje se proteklih nekoliko godina dešavaju na Departmanu na stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta. Jedinstveni su u oceni da se mladim naučnicima seku krila umesto da se podrže i da im se daje vetar u leđa. Budući da su kriterijumi Univerziteta za izbor u nastavno zvanje redovnog profesora pooštreni i da je svakom nastavniku potreban jedan kandidat koji je odbranio svoju doktorsku disertaciju pod njihovim mentorstvom kako bi ispunili uslove za izbor u zvanje, mladi ljudi se zapošljavaju i dodeljuju kao kandidati svakom od profesra ovog departmana. U tom slučaju, mladi naučni kadar neretko postaje sredstvo i oruđe koje se nekoliko godina koristi i izrabljuje, a sve u cilju ispunjenja uslova i kriterijuma za napredovanje i biranje svog profesora u najviše univerzitesko nastavno zvanje. Od momenta odbrane doktorske disertacije kandidata, tada već novi doktor nauka postaje višak, odnosno postaje nepotreban i dobija otkaz, s obzirom na to da je profesor prikupio referencu koja mu je bila neophodna, kažu naši sagovornici.

Pre dr Lukača sa ovog departmana bili su prinuđeni da odu i msc David Cvetanović, stručnjak za mlekarstvo te jedan od najboljih „ishranaša životinja“ u Srbiji msc, a sada dr Nikola Puvača. Studenti Poljoprivrednog fakulteta ovih dana uveliko potpisuju peticiju za ostanak dr Dragomira Lukača u kojoj zahtevaju i „da se konačno stane na put tome da vredne, pametne i uspešne ljude proteruju nekvalitetni pojedinci koji imaju moć, a kojima je dato pravo da odlučuju ko treba da ostane na fakultetu i da se bavi naukom, te da se igraju ljudskim sudbinama i životima“.

Slađana Gluščević