banner-image

Letnji tretman pčela

Letnji tretman – način zaštite pčela od varoe zasnovan je na višegodišnjem iskustvu pčelara i obavlja se zagrevanjem kristala oksalne kiseline koji na temperaturi od 180 stepeni celzijusa iz kristalnog oblika prelaze u gasovito stanje (u obliku belog dima).

Efikasnost ovog načina sastoji se u tome što beli dim ispunjava kompletnu unutrašnjost košnice i obara varou sa pčela. Takođe, deo dima se nahvata na sve drvene delove košnice pa se dobija produženo dejstvo oksalne kiseline u trajanju od 40 do 70 dana te se varoi ne ostavlja ni najmanja šansa za preživljavanje.

Veoma važan je i period tretiranja, a to je druga polovina jula meseca, ili pre početka avgusta meseca, kada varoa u netretiranim društvima dostiže maksimalan broj jedinki.

Ovo produženo delovanje oksalne kiseline ne može da se izvede sistemom nakapavanja, jer se nakapavanje vrši po pčelama što ne garantuje sigurnost tretmana u odnosu na dimljenje.

Gordana Vujaklija    

PSSS „Poljosavet“  Loznica