banner-image

Ništa novo na sastanku ratara i ministara o ceni pšenice

Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić održali su danas, u 10 časova, sastanak sa predstavnicima proizvođača ratarskih kultura i otkupljivača, uz učešće predstavnika Produktne berze i udruženja proizvođača žita kao ključnih učesnika na tržištu žitarica.

U razgovoru je ocenjeno da će prinos pšenice u 2016-oj godini biti iznad višegodišnjeg proseka, te da će pored potreba domaćeg tržišta, pšenice biti u rekordnim količinama i za izvoz na inostrana tržišta, navodi se u saopštenju Ministarstva. 

Učesnici sastanka su se složili da se cena žitarica formira na osnovu ponude i potražnje na međunarodnom tržištu, pre svega visine godišnjeg prinosa, ali i da je jedan od faktora koji dovode do niže otkupne cene neujednačenost kvaliteta pšenice. 

Na sastanku je dogovoreno i da nadležne inspekcije resornih ministarstava preduzmu sve neophodne mere u cilju provere navoda o mogućim zloupotrebama pri otkupu i skladištenju pšenice, kako bi se i na taj način zaštitio položaj proizvođača.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je prepoznalo potrebu da se i pitanje ocene kvaliteta žitarica dodatno uredi kroz poseban Pravilnik, čija je izrada već u toku i za koji se očekuje da pruži dodatnu zaštitu proizvođačima žitarica u pogledu kvaliteta njihovih proizvoda, navodi se u saopštenju.

(Agrosmart)