banner-image

FAO na usluzi srpskoj poljoprivredi i nakon poplava

Nakon skoro dve godine od poplava istorijskih razmera koje su pogodile zemlju 2014.godine, Srbija je već u martu 2016.godine ponovo  proglasila vanrednu situaciju zbog poplava. Iako su ovogodišnje poplave bile nešto manjeg intenziteta, ipak je nastala šteta u 18 opština centralne i zapadne Srbije.

S obzirom na to da su sanirani najurgentniji slučajevi i najugroženijim domaćinstvima već je pružena pomoć, Srbija sada može ponovo da se vrati rešavanju pitanja dugoročne obnove i jačanja otpornosti na katastrofe. 

Na zahtev Vlade Republike Srbije, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) je upravo završila procenu štete u poljoprivrednom sektoru u Srbiji. Ovaj, najnoviji izveštaj, predstavlja dragocen izvor i skup preciznih i proverenih podataka koji istovremeno i pružaju uvid u trenutne potrebe u poljoprivredi nakon poplava.

Kako navodi FAO, izveštaj je, u glavnim navodima, pokazao sledeće:

§  U najnovijim poplavama se ukupno oko 10 000 hektara obradive zemlje našlo pod vodom (u opštinama u kojima je proglašena vanredna situacija i koje su prijavile štetu). Ova površina čini 2,62 procenta svih obradivih površina u pogođenim opštinama.

§  7.121 domaćinstvo je prijavilo gubitke od poplava

§  Poljoprivreda je glavni izvor prihoda za 65% domaćinstava koja su prijavila gubitke od poplava

§  Ukupna procenjena šteta i gubici premašuju cifru od 2,8 miliona američkih dolara

§  Od ove sume, 34% se odnosi na gubitke izazvane fizičkim uništenjem npr. obradivog zemljišta, dok se 66% odnosi na nastale gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji i prihodima od prodaje poljoprivrednih proizvoda

§  Očekuje se da će se, u oblastima pogođenim poplavama, povećati siromaštvo ruralnog stanovništva.

Imajući u vidu da je više od 20% poljoprivredne proizvodnje u Srbiji namenjeno za izvoz, očigledno je da je jedan od glavnih delatnosti zemlje poljoprivreda. Istovremeno, to znači da su zemlja i njena poljoprivreda izložene visokom riziku od prirodnih nepogoda, uglavnom poplava.

Bolja pripremljenost na buduće vremenske nepogode svakako će pomoći da se smanje gubici i šteta. Izveštaj FAO daje preporuke za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, sadrži pregled najboljih praksi za planiranje i odgovore na nepogode, kao i smernice za obnovu egzistencije stanovništva u pogođenim područjima.

Izveštaj sadrži podatke i brojke dobijene na osnovu podataka dostavljenih od strane odgovornih lica iz pogođenih opština, potom, dodatne informacije su dobijene tokom sastanaka i razgovora sa predstavnicima opština, a tu su i izveštaji sa terena, kao i nalazi i mišljenja eksperata.