banner-image

Uprava za agrarna plaćanja otvorila konkurs za 31 radno mesto

Uprava za agrarna plaćanja oglasila je javni konkurs za 31 radno mesto. Konkurs je objavila 17. avgusta, a rok za podnošenje prijava je osam dana nakon što ga objavi Nacionalna služba za zapošljavanje. Kako je navedeno na sajtu Uprave, rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa NSZ.

Konkurs je otvoren za sledeća radna mesta:

 1. Radno mesto za pripremu procedura i procesa akreditacije

 2. Radno mesto za podršku u pripremi projekata i međunarodnu saradnju

 3. Radno mesto za pripremu uvođenja Integrisanog sistema upravljanja i kontrole

 4. Radno mesto za podršku u pripremi uvođenja Sistema identifikacije zemljišnih parcela

 5. Radno mesto za sprovođenje programa međunarodnih podsticaja poljoprivredne politike

 6. Radno mesto za sprovođenje programa mera ruralnog razvoja

 7. Radno mesto za poslove praćenja kreditiranja u oblasti

 8. Radno mesto za isplatu podsticaja za kvalitetna priplodna grla

 9. Radno mesto za odobravanje plaćanja

 10. Radno mesto za podršku sprovođenju postupka isplate

 11. Radno mesto koordinator za poslove kontrole korišćenja podsticaja

 12. Radno mesto za stručnu podršku sprovođenja kontrole korišćenja

 13. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove u okviru realizacije nacionalih i EU fondova

 14. Radno mesto za finansijsko analitičke poslove

 15. Radno mesto rukovodilac Grupe za izveštavanje

 16. Radno mesto za pripremu izveštaja

 17. Radno mesto za pružanje podrške u izveštavanju

 18. Radno mesto za administraciju baza podataka

 19. Radno mesto za projektovanje softverskih sistema

 20. Radno mesto za podršku u razvoju softverskih sistema

 21. Radno mesto rukovodilac Grupe za tehničku i sistemsku podršku

 22. Radno mesto sistem administrator

 23. Radno mesto za administraciju sistemsko-tehničke podrške

 24. Radno mesto za podršku administraciji registra poljoprivrednih gazdinstava

 25. Radno mesto za podršku pravnim poslovima

 26. Radno mesto za razvoj i obuku kadrova

 27. Radno mesto za podršku poslovima javnih nabavki

 28. Radno mesto za opšte poslove

 29. Radno mesto za pripremu postupka interne revizije

 30. Radno mesto za saradnju sa korisnicima agrarnih podsticaja i održavanja internet portala

 31. Radno mesto za podršku u saradnji sa korisnicima pretpristupnih fondova

Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs poštom – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs“. Lična dostava prijava moguća je na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa na adresi Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd. Za davanje obaveštenja o konkursu zadužena je Nikoleta Brković Predojević, telefon 011/ 30 20 166.