banner-image

Bačka sela pripremaju se za IPARD

Evropski pokret Novi Sad organizuje završnu konferenciju u okviru projekta „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ koja će se održati 30. septembra 2016. godine u Centru za organsku proizvodnju u Selenči (COPS), u opštini Bač. Konferencija, odnosno radni sastanak održaće se u okviru desetog, jubilarnog Foruma o organskoj proizvodnji, koji tradicionalno organizuje COPS.

Kako je ovogodišnji Forum posvećen mogućnostima finansiranja poljoprivrede iz domaćih i inostranih izvora, projekat „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ imaće adekvatan poligon za završnicu s obzirom na to da mu je krajnji cilj osposobljavanje lokalnih zajednica u Bačkoj za učešće na konkursima IPARD programa. Kako je najavljeno, konferencija će okupiti zainteresovane aktere za realizaciju pete mere IPARD II programa – predstavnike Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, regionalnih razvojnih agencija iz Bačke, Banata i Srema,  jedinica lokalne samouprave, predstavnike lokalno-akcionih grupa iz Hrvatske i Slovenije i potencijalnih lokalno-akcionih grupa iz Srbije…

Рrojekat „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ se realizuje u okviru Рrograma Lokalne inicijative za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije-Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromastva, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Cilj projekta je formiranja potencijalnih lokalno-akcionih gruрa i izrada lokalnih strategija ruralnog razvoja. Saradnik na рrojektu je Regionalna razvojna agencija Bačka, a рrojekat se realizuje na teritoriji osam bačkih oрština (Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Vrbas, Žabalj, Titel).

Autorka projekta iz Evropskog pokreta Novi Sad Ivana Pajić objašnjava da lokalno-akcione grupe predstavljaju teritorijalna partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora koja će biti u prilici da konkurišu za bespovratna sredstva namenjena realizaciji pete mere IPARD II Programa za Srbiju – „Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja-LEADER“. Kroz ovu meru biće im omogućeno da iz pretpristupnih evropskih fondova namenjenim ruralnom razvoju povuku oko pet miliona evra za period od 2017-2020. godine.

„Nastojimo da pomognemo resornom ministarstvu u pripremi stanovništva za korišćene dostupnih sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj. Stoga smo prisutni na terenu, posetili smo brojne vojvođanske opštine i poljoprivrednicima približili mogućnosti i uslove za apliciranje kroz prve tri mere ovog programa, koje se odnose na individualna gazdinstva, seoska-turistička domaćinstva i firme iz oblasti agrara“, ističe generalni sekretar Evropskog pokreta Novi Sad, Aleksandar Simurdić.

-Dodatno, kroz projekat „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“, Evropski pokret Novi Sad u saradnji sa pomenutim partnerima sprovodi рrve velike korake ka рriрremi lokalnih zajednica u Bačkoj za korišćenje sredstava iz pete mere IPARD-a o kojoj se veoma malo govori, posebno imajući u vidu da je рostojanje lokalne strategije ruralnog razvoja  i lokalno-akcione gruрe na teritoriji koja konkuriše za sredstva osnovni рreduslov za korišćenje sredstava iz ove konkretne mere – dodaje Simurdić.

Na radnom sastanku u Selenči predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine biće informisani o „stanju na terenu“ i dosadašnjim rezultatima ostvarenim u pripremi lokalnih zajednica za povlačenje sredstava iz pete mere IPARD-a, a Ministarstvo će izneti šta je to do sada urađeno i koji su dalji koraci u akreditaciji ove mere, kao i donošenju nedostajuće zakonske regulative potrebne za formalno-pravnu registraciju potencijalnih lokalno-akcionih grupa. Predstavnici pokrajinskih sekretarijata će se osvrnuti na dosadašnje mogućnosti i izazove za finansiranje lokalno-akcionih grupa sa teritorije Vojvodine, a biće reči i o mogućnostima i planovima za finansiranje potencijalnih lokalno-akcionih grupa do momenta akreditacije mere pet IPARD II programa.

Lokalno-akcione grupe iz Hrvatske i Slovenije izneće svoja iskustva u pripremi i povlačenju sredstava iz fondova EU namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju tokom pretpristupnog perioda.

(Agrosmart)