banner-image

Još jednom tretirati šećernu repu

Šećerna repa se nalazi u fazi razvoja korena i procesa sinteze šećera kada treba očuvati zelenu lisnu masu kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje ovog procesa. Kako su vremenske prilike idealne za novi napad prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe savet stručnjaka je da se uradi novi tretman jer je od poslednjeg prošlo dovoljno vremena da se više ne može računati na efikasnost prethodno nanetih preparata.

Kraljica kultura ove godine obećava sa dosadašnjim izgledom na poljima. Poljoprivrednici su odradili maksimalno požrtvovano svoj posao kako bi očuvali njen kvalitet. Sada će se ipak morati jer vremenske prilike to diktiraju pristupiti još jednom tretmanu protiv cerkospore. Pegavost lista šećerne repe na terenu je prisutna a na udaru su mladi listovi primetno je nakon pregleda useva.

Tokom proteklog perioda vladali su izuzetno povoljni uslovi za dalje širenje infekcije cerkosporom. Stručnjaci savetuju i četvrti tretman, a paori neće čekati jer žele da ostvare maksimalne prinose i dobar kvalitet.

Od poslednjeg tretmana protiv cerkospore prošlo je dovoljno vremena da se više ne može računati na efikasnost prethodno nanetih preparata. Proizvođačima koji neće vaditi šećernu repu u narednih mesec i više dana preporučuje se još jedan tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida pri čemu treba voditi računa o karenci. U našoj zemlji pegavost lišća je značajna bolest koja svake godine iziskuje velika materijalna ulaganja i otežava proizvodni proces. Posledice štetnog dejstva najčešće se ogledaju u smanjenom prinosu korena koji nekad prevazilazi i 30% dok se sadržaj šećera u korenu se smanjuje za 1-4%. Zbog toga treba sprovoditi adekvatnu i blagovremenu zaštitu šećerne repe.

{youtube}3tT9qSFm61c{/youtube}

(Sremska TV)