banner-image

Srpska poljoprivreda uvek može računati na EU

Na sastanku ministra poljoprivrede i zašštite žživotne sredine Branislava Nedimović i tima Delegacije EU u Srbiji, danas je istaknuto da će biti nastavljena dosadaššnja uspeššna saradnja.

Nedimović je razgovarao sa šefom Delegacije EU u Srbiji Majklom Devenportom, njegovim zamenikom Oskarom Benediktom i timom Delegacije EU zadužženim za oblasti poljoprivrede i zašštite žživotne sredine.

Nedimović i Devenport su razgovarali o svim temama koje su od značaja za proces pristupanja Srbije EU, a za koje je nadležžno Ministarstvo i konstatovali da će se nastaviti dosadaššnja uspeššna saradnja.

Posebno je istaknut značaj podršške koju EU pružža Srbiji kroz pretpristupne IPA fondove u sektoru poljoprivrede i zašštite žživotne sredine u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zašštite žživotne sredine.

Ministar Nedimović istakao je da će se poseban prioritet dati ostvarivanju preduslova za finansiranje novih projekata iz IPA fondova, kao i preduslova neophodnih za akreditaciju IPARD II operativnih struktura.

Devenport je naglasio važžnost dobre saradnje i naveo da će Delegacija EU i u narednom prediodu pružžati punu podrššku u ispunjenju svih zahteva u procesu evropskih integracija.

(Agencije)