banner-image

Agro inkubator od 1,6 milion evra

Poljoprivredni preduzetnički inkubator u Drenovcima, prvi u Vukovarsko-sremskoj županiji počeo je sa radom, a u njegovu izgradnju i opremanje uloženo je oko 1,6 miliona evra. Gotovo cela investicija finansirana je iz evropskog strukturnog fonda, a kako su ocenili hrvatski zvaničnici prilikom otvaranja drenovačkog poljoprivrednog inkubatora, reč je o jednom od najboljih primera povlačenja novca iz EU fondova.

Puštanju u rad ovog kompleksa prisustvovali su i predstavnici Centra za organsku proizvodnju Selenča (COPS) i novosadske kompanije “Speskom konsalting” (Spescom consulting) koji uspešno sarađuju sa agencijom “Vjeverica”, opštinom Drenovci i Vukovarsko-sremskom županijom, odnosno nosiocima projekta izgradnje Poljoprivrednog preduzetničkog inkubatora u Drenovcima.

U okviru inkubatora nalaze se upravna zgrada sa prostorom za edukaciju, kancelarije za preduzetnike, te hala sa dva edukacijsko-proizvodna postrojenja za proizvodnju i preradu voća i povrća. Preduzetnici iz poljoprivredne branše, kojima je sve to namenjeno, uz pokriće minimalnih režijskih troškova, na raspolaganju će imati postrojenja u kojima će moći da prerađuju vlastite poljoprivredne proizvode. Biće im obezbeđen mentoring i sve što im je potrebno za savladavanje veština za proizvodnju visokokvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda po standardima EU, a imaće i podršku stručnih službi u plasmanu te robe na tržištu.

Pomenimo, u Selenči, u okviru Centra za organsku proizvodnju, uspešno funkcioniše Farm inkubator za organsku proizvodnju u kojem proizvođači zainteresovani za ovu vrstu poljoprivrede na raspolaganju imaju sve resusre – od zemljišta u organskom statusu preko potrebnog materijala i alata, edukacije i stručne pomoći, pa do plasmana organskih proizvoda. S obzirom na to da inkubator u Drenovcima i COPS, odnosno inkubator u Selenči funkcionišu po sličnom modelu, stremeći ka tome da doprinesu razvoju poljoprivrede, preduzetništva i ruralnih sredina, očekuju da će kroz zajedničke projekte i saradnju realizovati neke od zacrtanih ciljeva.

Kako se krajem ove nedelje, kada je inkubator i zvanično pušten u rad, čulo u Drenovcima, očekuje se da će zdravo funkcionisanje tog sistema zaustaviti odlazak mladih ljudi iz drenovačke opštine i pružiti im prespektivu ostanka na kućnom pragu. Mnoga ovdašnja poljoprivredna gazdinstva zainteresovana su za prednosti koje nudi inkubator.

(Agrosmart)