banner-image

Prokredit banka plasirala 900 miliona evra poljoprivrednih kredita

-Prokredit banka je od početka rada u Srbiji prepoznala veliki potencijal domaće poljoprivrede, ali i ogromnu potrebu domaćih proizvođača za adekvatnom finansijskom, a zatim i svakom drugom bankarskom podrškom. Tada smo verovali, a sada znamo da je poljoprivredna jedan od sektora domaće privrede u kom postoje najveće mogućnosti za dalji razvoj, zbog čega je važno da se nastavi sa investicijama i modernizacijom ove proizvodnje – naglašava u razgovoru za „Agrosmart“ koordinator za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine u ovoj kompaniji Danko Kalkan.

Naš sagovornik će 30. septembra na Forumu organske proizvodnje u Selenči, koji već deseti put organizuje Centar za organsku proizvodnju Selenča (COPS) predočiti kako Prokredit banka pruža  podršku farmerima kroz model saradnje sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju – GIZ i kroz IPARD program.

Prokredit banka sa GiZ-om trenutno sarađuje na projektima obnovljivih izvora energije. Tačnije, radi se o projektima izgradnje postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz biogasa i biomase. Pošto smo prepoznali značajan potencijal u ovoj oblasti, zajedno sa GiZ-om pružamo podršku klijentima koji se opredeljuju za ovu vrstu investicija i na određen način ih ohrabrujemo da uz odgovarajući biznis plan ulažu u obnovljive izvore energije, da iskoriste potencijale na svojim farmama i osiguraju dodatnu uštedu. Podrška GiZ-a, kroz izradu studija izvodljivosti, pomaže Banci da sagleda sve vrste rizika kod ovakvih investicija, čime se kvalitet odluke o investiranju i za klijenta i za banku podiže na viši nivo – kaže Kalkan.

Osvrćući se na mogućnost finansiranja poljoprivrede iz pretpristupnih EU fondova namenjenih agrosektoru i ruralnom razvoju, koji bi uskoro trebalo da budu dostupni srpskim poljoprivrednicima, on naglašava da Prokredit banka trenutno osluškuje razvoj situacije po pitanju IPARD fondova.

-Takođe, prikupljamo iskustva iz zemalja gde posluju naše sestrinske banke, kao i iz drugih zemalja iz okruženja koje su imale ovakav vid podrške za poljoprivrednike. Činjenica je da će domaćim poljoprivrednicima biti potrebna podrška banaka kako bi iskoristili podsticaje iz ovih fondova EU, a naša banka će kao i uvek biti tu da omogući proizvođačima da iskoriste ove pogodnosti i značajno unaprede svoje poslovanje – kaže Kalkan.

On podseća na to da je Prokredit banka jedna od prvih koje su nakon 2000. godine počele ozbiljno i intenzivno da sarađuju sa poljoprivrednicima i ocenjuje da je ona do danas ostala pouzdan partner izuzetno velikom broju poljoprivrednih proizvođača u Srbiji. Naime, svaki treći registrovani poljoprivrednik je danas klijent Prokredit banke i zahvaljujući tome dosad je ova finansijska kuća plasirala više od 900 miliona evra poljoprivrednih kredita.

-Veliki broj zaposlenih u našoj banci je specijalizovan isključivo za rad sa poljoprivrednim proizvođačima i odlično poznaju svaki segment te proizvodnje, a što nam omogućava da na pravi način prepoznamo potrebe domaćih proizvođača i da im ponudimo rešenja koje će za njih biti najbolja i najisplativija. Takođe, tu je i naš specifičan pristup finansijskoj analizi poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, a koji nam omogućava da pravilno procenimo finansijske mogućnosti proizvođača i omogućimo im finansijsku podršku uz uslove koji im neće biti neostvarivi ili zbog kojih bi u narednom periodu mogli da se nađu u problemu. Rezultat takvog pristupa je i činjenica da je procenat kašnjenja poljoprivrednika u našoj banci svega 1,38 odsto, dok je na nivou čitavog našeg tržišta ovo kašnjenje 14,18 odsto – veli Kalkan.

On ističe da postoji čitav niz različitih usluga koje nudimo poljoprivrednicima. Dodaje da tu nije reč samo o kreditima, već i o povoljnim uslovima i oblicima štednje, kupoprodaji deviza, elektronskom plaćanju i mogućnošću da preko „zona 24 sata“ u svakom trenutku koriste sredstva sa svog računa. Velika prednosti ponude ove banke je i definisanje kreditnog limita za svakog klijenta. Na taj način, objašnjava sagovornik „Agrosmarta“, poljoprivredni proizvođači dobijaju informaciju u kojoj meri u narednom periodu mogu da računaju na kreditnu podršku Prokredit banke, a što im omogućava da mnogo bolje i kvalitetno planiraju investicije.

Po Kalkanovim rečima klijenti u ovoj banci su, pored pozajmica za nabavku repromaterijala, trenutno najviše zainteresovani za dugoročne kredite za kupovinu zemljišta i mehanizacije, ali i za subvencionisane kredite u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede.  

I dalje na usluzi paorima

-Od osnivanja do danas, Prokredit banka konstantno unapređuje i inovira sve svoje usluge, a sve u želji da klijentima omogućimo najbolju podršku. Naš cilj je da budemo glavna banka za sve svoje klijente, odnosno da im omogućimo tako kvalitetne usluge da svi oni samostalno odluče da svoje celokupno poslovanje obavljaju preko Prokredit banke – kaže Danko Kalkan. – Iz tog razloga, naša banka će i u narednom periodu nastaviti da razvija saradnju sa svim vodećim proizvođačima i prodavcima poljoprivredne mehanizacije, opreme, mašina i repromaterijala, kako bi domaćim poljoprivrednicima omogućili najpovoljnije načine za investicije i modernizaciju svoje proizvodnje. Takođe, Prokredit banka će nastaviti i da aktivno učestvuje u programima Ministarstva poljoprivrede, gde smo uvek bili jedna od najaktivnijih banaka i banka u kojoj je najveći broj domaćih proizvođača dobijao povoljne subvencionisane kredite.

S. Gluščević