banner-image

Konferencija Evropskog pokreta u Selenči

Evropski pokret Novi Sad organizuje završnu konferenciju u okviru projekta „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“. Konferencija će se održati u okviru Foruma o organskoj proizvodnji, 30. septembra 2016. godine, sa početkom  u 14 časova, u prostorijama Centra za organsku proizvodnju u Selenči.  

Рrojekat „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ se realizuje u okviru programa Lokalne inicijative za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Рrojekat realizuje Evroрski рokret Novi Sad u saradnji sa Oрštinom Bač sa ciljem formiranja lokalno-akcione gruрe i izrade lokalne strategije ruralnog razvoja. Saradnik na рrojektu je Regionalna razvojna agencija Bačka, a рrojekat se realizuje u još sedam bačkih oрština (Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Vrbas, Žabalj, Titel).

Završna konferencija projekta „Lokalne inicijative za ruralni razvoj Bačke“ zamišljena je kao radni sastanak pod nazivom „Lokalno-akcione grupe: instrument za finansiranje lokalno-ekonomskog razvoja kroz IPARD“ koji će okupiti zainteresovane aktere za realizaciju mere pet IPARD II programa.

Ciljevi radnog sastanka su informisanje predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine o „stanju na terenu“ i dosadašnjim rezultatima ostvarenim u pripremi lokalnih zajednica za povlačenje sredstava iz mere pet IPARD II programa; informisanje zainteresovanih strana od strane predstavnika Ministarstva o dosadašnjim postignućima i daljim koracima vezanim za akreditaciju mere broj pet, donošenju nedostajuće zakonske regulative potrebne za formalno-pravnu registraciju potencijalnih lokalno-akcionih grupa i slično: informisanje zainteresovanih strana od strane predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Pokrajinskog sekretarijata regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu o dosadašnjim mogućnostima i izazovima za finansiranje lokalno-akcionih grupa sa teritorije AP Vojvodine, te diskusija o mogućnostima i planovima za finansiranje potencijalnih lokalno-akcionih grupa do momenta akreditacije mere pet IPARD II programa.

Takođe, na radnom sastanku diskutovaće se i definisati uloga Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Pokrajinskog sekretarijata regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, jedinica lokalne samouprave, regionalnih razvojnih agencija te civilnog sektora u realizaciji pete mere IPARD II programa. Predstaviće se i iskustva lokalno-akcionih grupa iz Hrvatske i Slovenije u pripremi i povlačenju sredstava iz fondova EU namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju tokom pretpristupnog perioda.

 Kako navode u Evropskom pokretu Novi Sad, u radnom sastanku učestvovaće ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić te direktori regionalnih razvojnih agencija iz Bačke, Banata i Srema, predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici lokalno-akcionih grupa iz Hrvatske i Slovenije i predstavnici potencijalnih lokalno-akcionih grupa iz Srbije. 

(Agrosmart)