banner-image

U Selenči o agrobiodiverzitetu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu dogodine će biti domaćin i organizator treće Međunarodne konferencije “Agrobiodiverzitet u razvoju organske poljoprivrede”, dogovoreno je u Selenči, na 10. Forumu o organskoj proizvodnji, održanom u petak, 30. septembra.

U okviru jubilarnog, međunarodnog  foruma koji tradicionalno organizuje Centar za organsku proizvodnju Selenča, a kojem je prisustvalo oko 300 gostiju iz Srbije i nekoliko evropskih zemalja, upriličen je sastanak povodom održavanja konferencije o agrobiodiverzitetu i organskoj poljoprivredi.

Prisustvovali su predstavnici Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri – Fakulteta za agrobiologiju i prehrambene resurse, Nacionalne botaničke bašte “M. M. Grischka” u Kijevu, pri Nacionalnoj akademiji nauka Ukrajine, Instituta iz Moldavije, kao i predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Centra za organsku proizvodnju Selenča. Zaključeno je da Poljoprivredni fakultet  u  Novim Sadu bude organizator  treće Međunarodne konferencije “Agrobiodiverzitet i organska poljoprivrreda”,  a da suorganizatori  budu navedene institucije iz Slovačke, Ukrajine i Moldavije, te Centar za organsku proizvodnju u Selenči. Predloženo je da se konferncija održi u maju 2017. godine.

U avgustu 2015. godine Slovački poljoprivredni univerzitet u Nitri – Fakultet  za agrobiologiju i prehrambene resurse, bio je domaćin druge Međunarodne konferencije “Agrobiodiverzitet i organska poljoprivreda” u saradnji sa Institutom u Moldaviji, Nacionalnom botaničkom baštom iz Kijeva, a jedan od suorganizatora bio je Centar za organsku proizvodnju Selenča.

Kako je rečeno na sastanku održanom u okviru 10. Foruma o organskoj proizvodnju, cilj Međunarodne koneferncije o agrobiodiverzitetu i organskoj proizvodnji biće internacionalizacija i transfer znanja i rezultata postignutih u rešenjima istraţivačkih, obrazovnih i razvojnih projekata od strane istraživača, doktoranata, uzgajivača, prerađivača koji prerađuju tradicionalne, zaboravljene, malo korišćene i manje poznate vrste biljaka u svrhu socijalnoekonomiskog razvoja porodičnih malih i mladih farmi, prerađivačkih preduzeća i organske poljoprivrede.

Teme konferencije biće:

-Agrobiodiverzitet u organskoj poljoprivredi,

-Agrobiodiverzitet i bioekonomija

– Agrobiodiverzitet u socijalno-ekonomskom razvoju

– Tradicionalni agrosistemi i znanja u regionalnom razvoju

– Zaboravljene i manje korišćene vrste za razvoj sela

– Revitalizacija i korišćenje regionalnih i drevnih sorti

– Korišćenje agrobiodiverziteta za razvoj pčelarstva i oprašivača…