banner-image

Međunarodni skup o biomasi

Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO organizuje 15-16. novembra 2016. godine u Novom Sadu međunarodnu konferenciju „SEE ENERGY – Connect & Supply 2016“.

Kako navodi SERBIO, cilj dvodnevne konferencije, koja će se održati u Master centru, je umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

-Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministarstvo rudarstva i energetike podstiče proizvodnju električne energije korišćenjem OIE, kao i novim „feed-in“ tarifama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE), stvorio se povoljniji poslovni ambijent za investicione potencijale u sektoru energetike i prateće industrije – ukazuje ova nacionalna asocijacija.

U skladu sa tim, cilj SEE Energy konferencije je da poveže domaće i međunarodne kompanije i institucija iz sektora OIE, kako bi se dodatno podstakao razvoj ovog sektora u regionu Jugoistočne Evrope i uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Konferencija će, najavljuju organizatori, okupiti više od 200 učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

U fokusu konferencije će biti sledeće teme:

  • Nove perspektive korišćenja biomase i unapređenja životne sredine

  • Inovacije u poslovanje sa biomasom

  • Kako da uzgajamo više biomase i proširimo njenu upotrebu?

  • Kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom?

Detaljna agenda može se pronaći na sajtu Nacionalne Asocijacije za biomasu – SERBIO.

Kotizacija obuhvata ulaznicu za dvodnevnu konferenciju, Gala večeru, posluženje, kao i učešće u dvodnevnim B2B sastancima, koji će učesnicima omogućiti direktne sastanke sa kompanijama i govornicima. Ako se kotizacija uplati do 21. oktobra, cena je 150 evra dok je za članice SERBIO Asocijacije 100 evra. Za uplata posle 21. oktobra iznos se uvećava 50 evra.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi: [email protected]

(Agrosmart)