banner-image

Paorima 132 miliona dinara kredita

Tom prilikom, Vuk Radojević je rekao da se i na ovaj način realizuje ono što je na početku mandata nove Pokrajinske vlade istaknuto kao jedan od prioriteta – a to je usaglašavanje mera podrške između Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Već nakon rebalansa pokrajinskog budžeta, što je urađeno, a kako je rekao Radojević, u punoj meri biće realizovano u budžetskoj 2017. godini.

Direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Aleksandar Bogdanović rekao je da je najveći broj kredita odobren za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, zatim za navodnjavanje, plastenike i staklenike, protivgradne mreže, pčelarstvo i za tov junadi. Prema njegovim rečima, radi se o veoma povoljnim kreditima, sa kamatom od jedan do dva odsto na godišnjem nivou i dužim grejs periodom i periodom otplate.

Realizuje se ono što je prioritet Pokrajinske vlade