banner-image

Za prinos pšenice bitna i gustina setve

Optimalni rok za setvu pšenice je prošao, tako da proizvođači treba posebnu pažnju da obrate na gustinu useva. Sklop, odnosno gustina useva je pored roka setve veoma bitan faktor za ostvarivanje visokih prinosa.

Ratari često koriste nepotrebno velike količine semena  – oko 300 kilograma po hektaru i tako neopravdano poskupljuju proizvodnju. Time se baca najmanje 50 kilograma po hektaru semena.

Nove sorte pšenice se intenzivno bokore stvarajući jak čvor bokorenja. Zato je nepotrebno da se pšenica guši pregustim sklopom. Pregust sklop najpre dovodi do ranog poleganja u vlažnim godinama.To je štetno i u suvim godinama jer se neracionalno koristi voda. Novosadske sorte podnose gustinu od 450- 650 klijavih zrna po kvadratnom metru.Ovu gustinu je moguće ostvariti setvom deklarisanog semena koje ima visoku klijavost i energiju klijanja.

Količina semena se povećava u kasnoj i  nekvalitetnoj setvi za 10 – 30 % u odnosu na normu setve u optimalnim uslovima koja se kreće od 220 – 250 kg/ha semena.

Radojka Nikolić.dipl.ing, PSSSS