banner-image

SERBIO: Međunarodni skup o biomasi u Novom Sadu

Novi Sad će 15. i 16. novembra biti centar najvažnijih aktera u oblasti razvoja bioenergetskog sektora i biomase.

Međunarodnu konferenciju „SEE ENERGY – Connect & Supply 2016“ organizuje Nacionalna asocijacija za biomasu – Serbio, sa ciljem umrežavanja domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Konferencija će okupiti više od 200 učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

-Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministarstvo rudarstva i energetike podstiče proizvodnju električne energije korišćenjem OIE, kao i novim „feed-in“ tarifama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE), stvorio se povoljniji poslovni ambijent za investicione potencijale u sektoru energetike i prateće industrije – ukazuje ova nacionalna asocijacija.

U skladu sa tim, cilj SEE Energy konferencije je da poveže domaće i međunarodne kompanije i institucija iz sektora OIE, kako bi se dodatno podstakao razvoj ovog sektora u regionu Jugoistočne Evrope i uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

{youtube}kYoHE8zsO0w{/youtube}

U fokusu konferencije će biti sledeće teme:

  • Nove perspektive korišćenja biomase i unapređenja životne sredine

  • Inovacije u poslovanje sa biomasom

  • Kako da uzgajamo više biomase i proširimo njenu upotrebu?

  • Kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom?

Detaljna agenda može se pronaći na sajtu Nacionalne Asocijacije za biomasu – SERBIO.

(RTV/Agrosmart)