banner-image

Pokrajina daje pare za LAG-ove

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs namenjen Lokalnim akcionim grupama po programu LEADER u 2016. godini. Pravo na korišćenje podsticaja imaju formirana teritorijalna partnerstva sa teritorije AP Vojvodine kojima je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu odobrio lokalne strategije ruralnog razvoja.

Lokalne akcione grupe – LAG predstavljaju forume uspostavljanje javnog i privatnog partnerstva radi planiranja i podrške implementaciji projekata u ruralnim oblastima koji doprinose socijalno-ekonomskom održivom lokalnom razvoju. Osnivanje ovakvih grupa važno je za sprovođenje IPARD-a jer se jedna od mera ovog programa odnosi na mogućnost ruralnog razvoja kroz takozvani lider pristup. Pre nego što se ova mera IPARD programa akredituje, važno je uspostaviti sistem, odnosno osnovati LAG-ove koji pisati i realizovati projekte za lokalnu zadenicu u kojoj su formirani.

Kako se navodi u tekstu konkursa Pokrajinskog sekretarijata, ciljevi su jačanje partnerstva u odabranim teritorijama usavršavanjem i ekspertizama u oblasti lokalnog planiranja, kao rezultat primene principa „odozdo na gore”, u procesu sprovođenja Lokalnih strategija ruralnog razvoja (LSRR). Potom, multisektorski pristup na lokalnom nivou koji utiče na jačanje partnerstva između aktera ruralnog razvoja iz različitih sektora (javni, privatni i civilni), kao i uticaj na razvoj inovativnih projekata i inovativnosti u praksi planiranja i implementacije ruralnog razvoja uopšte…
Predmet konkursa je sufinansiranje relizacije prioritetnih projekata iz usvojenih LSRR, formiranih teritorijalnih partnerstava po programu LEADER.

Podrška do 250.000 dinara

Ovim konkursom dodeljuju se sredstva iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini, u ukupnom iznosu do 3.000.000 dinara. Maksimalan iznos podrške po jednom zahtevu za realizaciju prioritetnih projekata iz usvojenih LSRR, formiranih teritorijalnih partnerstava po programu LEADER – jeste do 250.000 dinara. Prijave se podnose zaključno sa 1.12.2016. godine.

(Agrosmart)