banner-image

Dok čuvate kupus budite oprezni – bolesti prete

Na kupusu se u toku čuvanja mogu javiti nepovoljne promene koje mogu biti posledica delovanja abiotskih ili biotskih faktora – patogena. Ove promene mogu biti posledica bolesti ili nepovoljnih uslova gajenja u polju, u toku vegetacije, ili nastaju u toku berbe i perioda čuvanja kada se i manifestuju.

Fiziopatije

Bolesti kupusa koje nastaju delovanjem faktora sredine, fiziopatije, mogu da se manifestuju na više načina. Jedan vid fiziopatije koji se javlja na kupusu u toku čuvanja su edemi koji su posledica preteranog zalivanja u toku vegetacije. Bolest karakterišu suve, svetlosmeđe pege koje liče na kraste, na naličju lista. Osim edema, na kupusu se mogu javiti različite vrste pegavosti na listu.

Crna pegavost je fiziopatija koja se manifestuje pojavom sitnih brojnih crnih pega oko stoma koje listu daju izgled kao da je posut biberom. Bolest se javlja posle nekoliko nedelja čuvanja u skladištu. Simptomi crne pegavosti se obično javljaju posle perioda niskih temperatura u polju ili zbog berbe prezrelih glavica. Niske temperature u skladištu praćene višim temperaturama po iznošenju iz skladišta utiču na jaču pojavu ove pegavosti, a takođe i izlaganje etilenu povećava osetljivost na ovu bolest. Skladištenje u kontrolisanoj atmosferi pri visokim koncentracijama ugljen-dioksida smanjuje njenu pojavu.

Značajna fiziopatija koja se javlja u vidu pegavosti je nekrotična pegavost. Odlikuje se krupnim pegama veličine preko jednog milimetra koje su obično ovalne ili nepravilnog oblika. Ove pege se javljaju duž centralnog nerva na listu. Siva pegavost se javlja na spoljašnjem lišću i odlikuje se površinskim pegama koje nisu udubljene kao kod crne i nekrotične pegavosti. Usled zamrzavanja, takođe mogu da se jave pege na lišću, ali se one brzo pretvaraju u trulež.

(Poljoprivrednik)