banner-image
banner-image

Skupština usvojila zakone o poljoprivredi

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji predviđa procedure i rokove za korišćenje sredstava iz evropskih fondova IPARD. Rešenja predviđena zakonom omogućiće korišćenje sredstava iz fondova IPARD za dostizanje standarda i konkurentnosti u poljoprivredi i razvoju sela.

Izmena zakona je preduslov i za otvaranje u pregovorima sa EU Poglavlja 11 o poljoprivredi, a omogućiće da se na transparentan način koristi 175 miliona evra iz fondova EU IPARD.

Najavljeno je da će prvi konkursi za dodelu novca iz tih fondova biti raspisani iduće godine, i da će se realizacija projekata finansiranih tim novcem kontrolisati na licu mesta.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o podsticajima koje predviđaju proširenje kruga korisnika novca iz državnog budžeta.

Zakonom je predviđeno da subvencije dobijaju mladi poljoprivrednici za započinjanje posla u nerazvijenim područjima, naročito u istočnoj i južnoj Srbiji gde se sela prazne.

Predviđena je finansijska pomoć za stočarstvo, posebno za odgoj teladi za tov.

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o vodama, kojim su utvrđena pravila o ispuštanju i kvalitetu komunalne vode, i ona su usaglašena sa pravilima Evropske unije.

Izmenama i dopunama Zakona o vodama predviđena je pojačana kontrola postrojenja za preradu vode za piće.

Naknade za odvodnjavanje, kako se navodi, više neće obračunavati Poreska uprava, već nadležna vodoprivredna preduzeća.

Izmene i dopune Zakona o vodama propisuju vodne objekte za odvodnjavanje, objekte kojima upravljaju vodoprivredna preduzeća, kao i teritorijalni osnov za upravljanje vodama i godišnji program upravljanja vodama.

Kvalitet vode na izvorištima i praćenje havarijskog zagađenja, umesto republičke organizacije nadležne za hidrometeorološke poslove, obavljaće organ uprave nadležan za sprovođenje državnog monitoringa.

(RTV)